Skoči do osrednje vsebine

V Ljubljani z okolico mednarodna potresna vaja SIQUAKE2020

Danes je potekala predstavitev mednarodne praktične vaje SIQUAKE2020, katere namen je preveriti pripravljenost države na močnejši potres v osrednji Sloveniji. Na vaji, ki poteka med 4. in 8. oktobrom kot osrednji dogodek projekta SIQUAKE2020, sodelujejo pripadniki različnih reševalnih enot, ki ukrepanje ob potresu v dnevnem in nočnem času vadijo na dvanajstih deloviščih v Ljubljani, Logatcu, na Vrhniki in Igu.

Vajo so si danes ogledali evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, minister za obrambo mag. Matej Tonin, direktor Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) Darko But, republiški poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan in podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je poudaril, da je vaja SIQUAKE2020 pomembna, saj je nevarnost potresa v Sloveniji realna in velika, nanjo pa se moramo kar najbolj pripraviti. Prav tako ima tokratna vaja močno evropsko komponento tako s finančno in strokovno podporo Evropske komisije kot s sodelovanjem ekip strokovnjakov iz vseh sosednjih držav. Komisar je izpostavil, da je eden od ciljev vaje izboljšanje koordinacije in sodelovanja v okviru mehanizma Evropske unije za Civilno zaščito. Minister mag. Matej Tonin je poudaril, da vaja v okviru scenarija združuje različne preizkušnje in testiranja, ki bodo prispevali k povečanju odpornosti in pripravljenosti slovenskega sistema zaščite in reševanja na naravne nesreče, pa tudi test, kako izboljšati in okrepiti sodelovanje med državami. »Slovenija je glede zaščite in reševanja lahko mirna in ponosna. Imamo gasilce in vse druge reševalne službe, ki vsi sodelujejo na tokratni vaji – izjemno močno silo, ki temelji na prostovoljstvu s pomembnimi elementi profesionalizma. In prav to dela naš sistem zaščite in reševanja množičen, hiter in učinkovit,« je poudaril minister in dodal, da je naša dolžnost, da sistem tudi v prihodnje krepimo in nenehno preverjamo z vajami.

Po scenariju vaje je Slovenijo prizadel potres z intenziteto VIII po Evropski potresni lestvici (EMS), zaradi katerega je brez doma ostalo približno 600.000 ljudi. Zaradi poškodb infrastrukture, stanovanjskih in industrijskih objektov je prišlo do obsežnega izpada oskrbe z električno energijo, oskrbe s pitno vodo, preskrbe s plinom in daljinskim ogrevanjem stavb na območju Ljubljane. Onemogočena je prevoznost cest na območju proti Dolenjski in železniški promet ter druge posledice, ki so ogrozile prebivalce, živali in premoženje, zato je bil aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob potresu. Skladno z njim so bile aktivirane javne službe zaščite, reševanja in pomoči, regijske enote in službe Civilne zaščite, organi, službe in nevladne organizacije ter specializirane enote iz tujine, saj so se na zaprosilo Slovenije za mednarodno pomoč odzvale Italija, Avstrija, Hrvaška in Madžarska. Delo tujih enot koordinirajo strokovnjaki za usklajevanje mednarodne pomoči prek Mehanizma civilne zaščite EU.

Namen vaje, ki poteka ob upoštevanju epidemioloških ukrepov, je preveriti pripravljenost Slovenije na močnejši potres v osrednji Sloveniji na različnih ravneh načrtovanja. Tako preverjamo ustreznost rešitev v Državnem načrtu zaščite in reševanja ob potresu ter v načrtih sodelujočih regij in občin, kot tudi pripravljenost na ukrepanje na državni, regijski, občinski ravni in na ravni zavodov in nevladnih organizacij. Poleg navedenega na vaji preverjamo ustreznost postopkovnika Podpora države gostiteljice mednarodni pomoči ob naravni in drugi nesreči v Republiki Sloveniji in integracijo mednarodne pomoči v odziv. Na podlagi analize vaje bodo tako morebitne boljše rešitve v načrtih in postopkovnik posodobljeni.

Zaradi predpostavke, da do silovitega potresa pride v prestolnici, je Mestna občina Ljubljana (MOL) eden od konzorcijskih partnerjev vaje, v dogajanje pa so vključene tudi okoliške občine. Podžupan MOL Dejan Crnek je pojasnil, da ima občina zaradi velikega števila dnevnih migrantov nočni in dnevni načrt ukrepanja. V okviru preventivnih ukrepov pred potresom pa je izpostavil da je občina v zadnjih 15 letih za povečanje potresne varnosti zdravstvenih, vzgojnih in upravnih stavb doslej namenila približno 250 milijonov evrov.

Vaja SIQUAKE2020 je osrednji in hkrati zaključni dogodek projekta IPA SIQUAKE, ki ga Uprava za zaščito in reševanje z namenom povečevanja pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za primer potresa izvaja od začetka leta 2019 s podporo mehanizma Unije. Projekt vključuje pripravo in izvedbo različnih aktivnosti in dogodkov, kot so vaje, delavnice in usposabljanja z različnimi reševalnimi sestavi in državnimi organi na različnih ravneh. Štabna vaja na temo potresa je bila, kot je pojasnil generalni direktor URSZR Darko But, izvedena že lani.

Informacije o pravilnem ravnanju pred, med in po potresu najdete na spletnih straneh vaje, in aplikacije Potrog.