Skoči do osrednje vsebine

Seminar Delo z žrtvami kaznivih dejanj za delavce CSD

28. 9. 2021 je predstavnik ministrstva za pravosodje sodeloval na seminarju Delo z žrtvami kaznivih dejanj, ki ga je organizirala Socialna zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za strokovne delavce centrov za socialno delo (CSD).

Udeležencem so bile predstavljene pravice žrtev kaznivih dejanj, ki so bile dodatno urejene z novelo ZKP-N (2019) ter delo implementacijske skupine. Z novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je bila prenesena tudi Direktiva 2012/29/EU o žrtvah kaznivih dejanj. Informacije o pravicah žrtev so dostopne na strani ministrstva za pravosodje, na voljo je tudi zloženka.

Sektor za popravo krivic in pomoč žrtvam kaznivih dejanj na Ministrstvu za pravosodje letno obravnava okli 50 zahtev za odškodnino po Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj. 

Informacije o odškodninah so dostopne na spletni strani ministrstva za pravosodje.

Udeleženci seminarja iz CSD so izrazili interes po nadaljnjem usposabljanju na tem področju skupaj s predstavniki tožilstva in sodstva.

Na seminarju so bili predstavljene tudi izkušnje Policije in Službe za podporo oškodovancem na Okrožnem sodišču v Ljubljani pri delu z žrtvami.