Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarja Kangler in dr. Predalič s hrvaško delegacijo o novostih Zakona o orožju

Državna sekretarja Franc Kangler in dr. Božo Predalič sta danes sprejela delegacijo hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve pred začetkom sestanka o implementaciji Zakona o orožju.

Udeleženci predstavitve sedijo za sejno mizo, na čelu državna sekretarja.

Predstavitev novele Zakona o orožju hrvaški delegaciji Ministrstva za notranje zadeve | Avtor: MNZ

Temeljni cilji, ki smo jih z novelo zakona želeli doseči in so bili predstavljeni hrvaški strani, so:

  • prenos Direktive (EU) 2017/853 o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja v nacionalni pravni red,
  • spremembe pri izvajanju Uredbe (EU) številka 258/2012, ki se nanaša na izvoz, tranzit in uvoz orožja v tretje države,
  • uskladitev zakona z drugo slovensko zakonodajo, ki je bila sprejeta po sprejetju veljavnega zakona, ter odprava nekaterih nejasnosti in nedoslednosti nekaterih določb zakona.

Hrvaško delegacijo je posebej zanimalo, kako smo uredili naprave za dušitev zvoka (poka), kakšna je možnost pridobitve varnostnega orožja za pripadnike policije in vojske, o legalizaciji orožja, o težavah pri iskanju orožarjev, ki bi onesposabljali orožje, pa tudi kdo lahko izdaja potrdilo športnim strelcem kot dokazilo za upravičen razlog nabave orožja iz razloga športa ter o pogojih za lovska in športna strelišča.

Ključne novosti sprememb Zakona o orožju, ki so začele veljati 14. avgusta 2021, so:

1. ureditev nove kategorizacije orožja oziroma spremembe pri kategorizaciji orožja;

2. naprave za dušitev zvoka (poka) ne sodijo več v posebno opremo za orožje, kar pomeni, da so promet, nabava in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom dovoljeni brez pridobitve posebnih dovoljenj;

3. določa obveznost upravnih enot, da za imetnike orožnih listin po uradni dolžnosti preverijo izpolnjevanje določenih pogojev (zadržek javnega reda in zanesljivost) vsakih pet let;

4. posameznikom, ki imajo v orožnem listu že registrirano varnostno orožje, omogoča, da posedujejo več kosov varnostnega orožja, kot to velja za športno in lovsko orožje;

5. določa izjemo za izkazovanje upravičenega razloga za izdajo orožne listine za varnostno orožje posameznikom, ki poklicno nosijo orožje v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih (npr. policija, vojska, SOVA), kjer zaradi narave dela obstaja dejanska nevarnost ogroženosti tudi zunaj delovnega časa ali celo po prenehanju delovnega razmerja;

6. osebam, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, omogoča njihovo razstavljanje za javnost v ustreznih prostorih in na način, da ga ni mogoče odtujiti;

7. jasneje opredeljujejo pravice, ki se nanašajo na prenašanje, nošenje in posest orožja, dajanje orožja v uporabo ter posojanje orožja;

8. jasneje določa, kakšno orožje in strelivo zanj se lahko posoja;

9. članu strelske organizacije lahko da v uporabo orožje tudi njegov športni strelski mentor, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču;

10. dovoljuje legalizacijo orožja.