Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 57. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost – prva obravnava, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1A. Predlog zakona o spremembah Zakona o državni upravi – skrajšani postopek, Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, Poročevalec: Janez Poklukar

3. Predlog odloka o Strategiji skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija), Poročevalec: Aleš Hojs

6. Poročilo Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi, Poročevalec: Aleš Hojs

7. Predlog odgovora na priporočila Komisije za preprečevanje korupcije za proučitev možnosti spremembe Zakona o zavodih oziroma področne zakonodaje, ki ureja imenovanje vršilcev dolžnosti poslovodnih oseb ter izvedbo postopka javnega razpisa glede imenovanja poslovodne osebe v primeru imenovanja vršilca dolžnosti, Poročevalec: Boštjan Koritnik

8. Predlog odgovora na ugotovitve Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z odrejeno karanteno po vrnitvi iz Turčije konec julija 2021, Poročevalec: Aleš Hojs

9. Predlog soglasja k porabi presežka namenskih sredstev Evropske komisije za delovanje Nacionalne agencije programa Erasmus+ (CMEPIUS) za izvajanje programa Erasmus+, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

10. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0079 Prenova Dunajska 104 in Kardeljeva ploščad 1 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Predlog za uvrstitev dveh projektov 3330-21-0077 Rekonstrukcija bazena v Športnem centru Ribnica in 3330-21-0078 Kopališče Radovljica – 1. Faza v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalka: dr. Simona Kustec

12. Predlog za uvrstitev novega projekta 2030-21-0016 Nakup dela poslovnega objekta Vodnikova 2, Ptuj v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

13. Predlog za uvrstitev projekta 1811-21-0004 Sanacija Kozakove vile na Šubičevi 10, Ljubljana v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, 41013-84/2021 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

III. ZADEVE EU

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 11. in 12. oktobra 2021 na Brdu pri Kranju, Poročevalec: Janez Poklukar

16. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 10. obletnici urada EASO 14. in 15. oktobra 2021 v Valletti, 5Poročevalec: Aleš Hojs

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 15. oktobra 2021 v Luksemburgu, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 14. srečanju Evropske platforme za vključevanje Romov (video konferenca) 21. septembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o prispevku Švedskih oboroženih sil k delovanju Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo (Nato CCD COE), Poročevalec: mag. Matej Tonin

20. Izhodišča za pogovor ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrico za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine dr. Bisero Turković ob njenem delovnem obisku 12. oktobra 2021 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Sredozemski konferenci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 12. in 13. oktobra 2021 na Dunaju, Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti v Južni Ameriki od 8. do 17. oktobra 2021 v Argentini in Braziliji, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

22A. Informacija o nameri predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o odlikovanju kanclerke Zvezne republike Nemčije Angele Merkel z najvišjim državnim odlikovanjem Republike Slovenije - Redom za izredne zasluge 5. in 6. oktobra 2021 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Informacija o opravljeni udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na proslavi 30. obletnice Zveze Slovencev na Madžarskem 4. septembra 2021 v Monoštru, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

24. Poročilo o delovnem obisku ministra za obrambo Mateja Tonina od 26. do 28. avgusta 2021 v Republiki Severni Makedoniji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

25. Poročilo o uradnem obisku ministra za obrambo Republike Latvije dr. Artisa Pabriksa 2. in 3. septembra 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

26. Poročilo o uradnem obisku ministra za obrambo Portugalske republike Joăoa Gomesa Cravinha 3. septembra 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

27. Poročilo o srečanju ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje zadeve, EU in sodelovanje Kraljevine Španije Joséjem Manuelom Albaresom Buenom 30. avgusta 2021 v Kraljevini Španiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

28. Poročilo o 20. zasedanju Skupnega odbora za delitev diplomatskih in konzularnih predstavništev nekdanje SFRJ 13. in 14. septembra 2021 v Sarajevu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s srečanjem predsednika Vlade Republike Slovenije z vatikanskim državnim tajnikom na Blejskem strateškem forumu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Möderndorferja v zvezi z vladno odločitvijo ureditve helikopterskih prevozov pri izvajanju helikopterske nujne medicinske pomoči, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razširitvami programov razvojnih ambulant, 00104-263/2021 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s precepljenostjo zdravstvenih delavcev, 00104-346/2021 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika v zvezi s pravičnim dvigom plače varuhov negovalcev v socialno-varstvenih zavodih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj