Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 56. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

1. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

2A. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob zaposlitvi na delovnem mestu svetovalec v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

3. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v upravnem sporu zoper Odločbo Informacijskega pooblaščenca, št. 090-225/2021/5 z dne 7. 9. 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

3A. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Ministrstva za pravosodje v upravnem sporu št. IV U 141/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

4. Predlog za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju državnotožilske funkcije okrožni državni tožilki svetnici na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, Poročevalec: Marjan Dikaučič

5. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje, Poročevalec: Janez Poklukar

6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

8. Predlog imenovanja članov Sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije o imenovanju članov medresorske Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11. Predlog kandidata Republike Slovenije za člana Evropskega računskega sodišča, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj