Skoči do osrednje vsebine

Finančni ministri znova o mehanizmu za okrevanje in odpornost

Ministri za ekonomske in finančne zadeve bodo na oktobrskem zasedanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve 5. oktobra v Luksemburgu, ki mu bo predsedoval minister za finance mag. Andrej Šircelj, predvidoma nadaljevali sprejemanje izvedbenih sklepov Sveta o odobritvi ocen načrtov za okrevanje in odpornost.

Izsek simbola EU - morda podlaga  in tri rumene zvezde

Zastava EU | Avtor: Ministrstvo za finance

Ministri bodo izmenjali mnenja o trenutnem stanju izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost in predvidoma potrdili malteški načrt za okrevanje in odpornost. Poleg tega bodo opravili tudi razpravo o reviziji bonitetnih pravil za zavarovalnice in pozavarovalnice, ki jih bo predstavila Evropska komisija. Sledila bo izmenjava mnenj o prihodnjem evropskem semestru in o tem, kako bi ga lahko prilagodili izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost, ter o izvajanju instrumenta za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (instrument SURE).

Ministri bodo razpravljali tudi o izhodiščih EU za zasedanje finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank skupine G20 in letnega srečanja Mednarodnega denarnega sklada. Predvideno je tudi sprejetje sklepov o podnebnem financiranju za 26. zasedanje Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP26).