Skoči do osrednje vsebine

Subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz za osebe s statusom vojnega veterana

Na podlagi desetega odstavka 114.b člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 17/19 in 94/21) je upravičenec do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu posameznik, ki ima na podlagi zakona, ki ureja pravice vojnih veteranov, status vojnega veterana, ki ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti.

Od 1. 10. 2021 lahko upravičenec, ob odobritvi vloge za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz, pridobi tudi pravico do brezplačne vozovnice za tiste mestne promete, s katerimi ima Ministrstvo za infrastrukturo sklenjeno pogodbo. Trenutno to velja za mestni prevoz v Ljubljani in Mariboru. Vozovnica za mestni promet bo veljala za enako obdobje kot velja vozovnica za medkrajevni promet.

Vloga in navodila za uveljavitev zgoraj navedene pravice so dosegljiva na povezavi oziroma na prodajnih mestih prevoznika.

KAKO DO NOVE MESTNE VOZOVNICE?

  1. Upravičenci, ki že imajo kartico IJPP (rdeča kartica) in vozovnico za območje Slovenije, se bo nova vozovnica za mestni promet zapisala na kartico avtomatsko ob prvi vožnji z medkrajevnim prevozom ali mestnim prevozom potnikov (za zanesljiv zapis mora potnik držati kartico na terminalu od 3 do 5 sekund).
  2. Upravičenci, ki še niso uveljavljali pravice do brezplačne vozovnice za območje Republike Slovenije, na enem od prodajnih mest oddajo vlogo za subvencionirano vozovnico za brezplačen prevoz ter prejeli kartico in obe vozovnici.
  3. Vsi imetniki zelene imenske kartice URBANA, na kateri imajo upravičenci zapisane tudi druge pravice (npr. kartico za knjižnico ipd.), lahko to kartico obdržijo. Za uveljavitev pravice do brezplačne vozovnice za medkrajevni in mestni promet, pa se morajo s kartico zglasiti na prodajno mesto LPP in oddati vlog za izdajo vozovnice. Na prodajnem mestu jim bodo kartico nadgradili in nanjo zapisali obe vozovnici.