Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 277. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

2. Predlog sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2021, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

3. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter vseh ostalih odlokov, ki določajo omejitve izvajanja dejavnosti pod pogojem izpolnjevanja pogojev cepljenosti, prebolelosti in testiranja, predlagatelj: minister za zdravje   

4. Predlog odgovora na poizvedbo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede t. i. PC pogoja za zaposlene v državni upravi, ki ga v 10. a členu uvaja Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

5. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji - prva obravnava, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

6. Predlog skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2021 in 2022 (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo

7. Predlog skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2022 in 2023 (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo

8. Predlog zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2022 in 2023 (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo

9. Zbirni predlog skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov za leti 2022 in 2023 (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za pravosodje

10. Predlog pooblastila za zastopanje Republike Slovenije kot tožene stranke pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije zaradi varstva ustavnih pravic, ki se vodi pod opr. št. I U 1405/2021, Predlagatelj: minister za zdravje