Skoči do osrednje vsebine

Na voljo novo Orodje za merjenje digitalne zrelosti območij

V okviru projekta Interreg Europe Carpe Digem so projektni partnerji razvili Orodje za merjenje digitalne zrelosti. Orodje je brezplačno na voljo v slovenskem in angleškem jeziku vsem slovenskim občinam ali drugim geografsko zaključenim območjem, ki bi želeli oceniti svojo digitalno zrelost in nato določiti nadaljnji razvoj svoje digitalne preobrazbe.

Namen Orodja za merjenje digitalne zrelosti območij je ugotavljanje digitalne zrelosti in osnovnih pogojev za procese digitalne preobrazbe perifernih in digitalno razvijajočih se območij z namenom nadaljnjega razvoja in izboljšanja strategij za njihovo digitalno preobrazbo.

Orodje obsega devet ključnih sklopov vprašanj, merjenje pa se izvede prek tristopenjske lestvice zrelosti. Ob zaključku uporabnik lahko pridobi poročilo, ki mu omogoča določitev stopnje digitalne zrelosti, vsebuje splošna priporočila, pa tudi podrobnejši pregled po dimenzijah, kjer bodo vidne ključne vrzeli.

V svetu številna podobna orodja za podjetja že obstajajo, tudi za večja evropska mesta, medtem ko podeželje in manjše teritorialne enote takšnega orodja doslej niso imele. Zato so partnerji mednarodnega konzorcija Carpe Digem (med njimi tudi Ministrstvo za javno upravo) zaznali potrebo po razvoju novega, posebnega digitalnega orodja območij tudi za manjše, geografsko zaključene celote.

Za dodatne informacije o Orodju za merjenje digitalne zrelosti območij so na voljo predstavniki Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.