Skoči do osrednje vsebine

276. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji obravnavala in sprejela več zadev.

Vlada sprejela za predlog za nabavo dodatnih 100.000 odmerkov cepiva proti COVID-19 z lastniškim imenom COVID-19 Vaccine Janssen

Interes prebivalcev Republike Slovenije za cepljenje proti COVID-19 cepivom z lastniškim imenom COVID-19 Vaccine Janssen suspenzija za injiciranje proizvajalca Janssen bistveno presega predvidene dobave tega cepiva na podlagi pogodbenega naročila s proizvajalcem tega cepiva, sklenjenega na podlagi pogodbe o predčasnem nakupu cepiva v okviru skupnega javnega naročila (APA) na EU ravni.

Na podlagi trenutnih epidemioloških razmer ter izraženega interesa prebivalcev Republike Slovenije po cepljenju proti COVID-19 z navedenim cepivom, bosta Republika Slovenija in Madžarska sklenili dogovor, da bo Madžarska odprodala Sloveniji 100.000 odmerkov cepiva z lastniškim imenom COVID-19 Vaccine Jansse. Madžarska ima trenutno višje zaloge navedenega cepiva od dejanskih potreb po cepljenju s tem cepivom. Višina nabavne cene cepiva z lastniškim imenom COVID-19 Vaccine Janssen suspenzija za injiciranje proizvajalca Janssen je enaka prodajni ceni tega cepiva s strani proizvajalca Janssen.

Ministrstvo za zdravje bo v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve pripravilo potrebne pogodbe, na podlagi katerih bo izveden nakup 100.000 odmerkov z lastniškim imenom COVID-19 Vaccine Janssen suspenzija za injiciranje proizvajalca Janssen.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada soglaša s predlogom amandmajev k Predlogu resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035

Vlada je na današnji seji soglašala s Predlogom amandmajev k Predlogu resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. S predlaganimi amandmaji k predlogu resolucije se delno upošteva mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in besedilo dopolnjuje s popravki redakcijske narave.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 se bo dodatno medresorsko uskladil

Vlada je umaknila Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 iz postopka obravnave, saj predlog resolucije posega na številna področja v pristojnosti posameznih ministrstev kot nosilcev ukrepov. Vsled temu se bodo opravila dodatna medresorska usklajevanja.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Sklep o razrešitvi članov Nadzornega sveta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija

Vlada je sprejela sklep o razrešitvi mag. Matjaža Medveda in Petra Majerja iz Nadzornega sveta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija. Nadzornika sta funkcijo opravljala kot predstavnika ustanovitelja.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Sklep o imenovanju v Nadzorni svet javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija

Vlada je o imenovanju Antona Tomažiča in Milenka Ziherla v Nadzorni svet javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija kot predstavnika ustanovitelja, in sicer za preostanek mandata.

Vir: Ministrstvo za kulturo