Skoči do osrednje vsebine

Zaključni webinar s predstavitvijo OECD pregleda digitalne javne uprave v Sloveniji

Strokovnjaki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) so dokončali dvoletni proces priprave celovitega pregleda digitalne uprave v Sloveniji. Končni dokument so sodelujočim deležnikom iz Slovenije predstavili na zaključnem webinarju.

Aktivnosti v zvezi s tem pregledom potekajo že od oktobra 2019, ko so bili predstavniki OECD pri nas na enotedenskem študijskem obisku v Sloveniji, kjer so imeli preko 40 sestankov z različnimi deležniki tako iz javne uprave kot tudi iz zasebnega sektorja, izobraževalnimi institucijami in nevladnimi organizacijami.

Julija 2020 so prve ključne ugotovitve predstavili na posebnem webinarju. V preteklem letu so analizo še poglobili in uporabili tudi rezultate dveh tematskih delavnic, ki sta bili izvedeni decembra 2020 (digitalne spretnosti in talenti) in februarja 2021 (razvoj storitev in upravljanje s podatki). Zaradi pandemije COVID-19 je bila večina aktivnosti izvedena na daljavo, kar končnemu dokumentu daje še posebno dodano vrednost.

Na dvostranskem sestanku, ki je potekal danes, 27. septembra 2021, dopoldan, sta se Elsa Plichowski, direktorica za javno upravljanje OECD in Barbara Ubaldi, vodja enote za digitalno upravo na OECD, o ključnih ugotovitvah in priporočilih iz zaključnega dokumenta pogovarjali z ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom. Omenjene ugotovitve in priporočila sta na popoldanskem zaključnem webinarju predstavili tudi slovenski strokovni javnosti, ki je v preteklih dveh letih že aktivno sodelovala pri nastajanju tega poročila.

V dokumentu je poudarjena potreba po okrepljenem vodenju in koordinaciji digitalne preobrazbe javnega sektorja, sodelovanju med različnimi deležniki znotraj in zunaj javnega sektorja, pomembnost usklajene priprave novih strateških dokumentov, spodbujanju digitalnih spretnosti med zaposlenimi in med splošno populacijo, razvoju storitev v tesnem sodelovanju s končnimi uporabniki, bolj celovitem strateškem upravljanju s podatki, kar lahko pomembno izboljša transparentnost in zaupanje v javni sektor.

V zaključnem komentarju se je Peter Grum, Generalni direktor Direktorata za informatiko Ministrstva za javno upravo, za izčrpen in poglobljen dokument zahvalil OECD in sodelujočim partnerskim državam (Združeno kraljestvo, Kolumbija, Estonija, Italija, Portugalska, Danska) in širšemu krogu deležnikov iz Slovenije, ki so v veliki meri tudi spremljali današnji dogodek. Poudaril je pomembnost in relevantnost dokumenta in priporočil ter dejstvo, da jih bomo poskusili čim bolj upoštevati tako v prihajajočih strateških dokumentih kot tudi pri načrtovanju projektov in ukrepov v prihodnje.

Digital Government Review of Slovenia 

Posnetek webinarja