Skoči do osrednje vsebine

Večdnevna Praktična vaja civilne zaščite - SIQUAKE2020

Danes so na redni tedenski novinarski konferenci ministrstva za obrambo namestnik generalnega direktorja mag. Stanislav Lotrič, mag. Domen Torkar, vodja projekta in Aleš Cedilnik, namestnik vodje projekta predstavili potek Praktične vaje civilne zaščite - SIQUAKE2020, ki bo izvedena med 4. in 8. oktobrom.

Organizacija in izvedba praktične vaje

Projekt SIQUAKE2020 izvajamo že od leta 2019 s podporo mehanizma Unije na področju civilne zaščite in vključuje pripravo in izvedbo različnih aktivnosti in dogodkov, kot so vaje, delavnice in usposabljanja z različnimi reševalnimi sestavi in državnimi organi na različnih nivojih. Namen tega projekta je povečevanje pripravljenosti sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za primer potresa, ki lahko prizadene osrednjo Slovenijo.

Ključni dogodek tega projekta je Praktična vaja civilne zaščite - #SIQUAKE2020, ki jo bomo s konzorcijskimi partnerji Mestno občino Ljubljana, Nemčijo, Italijo in Hrvaško izvedli med 4. in 8. oktobrom. Svoje znanje in veščine bo krepilo veliko število vadbencev in organizatorjev na namensko vzpostavljenih deloviščih v Ljubljani, Logatcu, na Vrhniki in Igu. Vaja se bo odvijala v dnevnem in nočnem času. Za čim bolj pristno izvedbo pa bo v praktično vajo vključenih tudi več deset prostovoljcev, ki bodo b ruševinah na deloviščih igrali vloge poškodovanih oseb.

V scenariju vaje Slovenija po potresu zaprosi za mednarodno pomoč. Slednjo ponudijo Italija, Avstrija, Hrvaška in Madžarska, ki v Slovenijo napotijo specializirane reševalne enote za iskanje in reševanje v urbanih okoljih za pomoč pri izgradnji nastanitvenih centrov in enote za zdravstveno oskrbo. Za usklajevanje dela mednarodnih enot so kot pomoč pri usklajevanju le-teh v Slovenijo napoteni tudi strokovnjaki za usklajevanje mednarodne pomoči preko Mehanizma civilne zaščite Evropske unije. Aktivira se postopkovnik Podpora države gostiteljice mednarodne pomoči ob naravni in drugi nesreči v Republiki Sloveniji.

Med operativne cilje vaje spada ocenjevanje stanja in poškodovanost objektov, prepoznavanje potreb in prednostnih nalog, vadba postopkov iskanja ter reševanja in porušenih ali poškodovanih objektov, vadba postopkov podpiranja in stabilizacije poškodovanih stavb, zagotavljanje začasnih množičnih zatočišč za prizadeto prebivalstvo, izvajanje nalog sistema podpore države gostiteljice ob sprejemu pomoči in usklajevanje mednarodne pomoči skupaj s strokovnjaki Evropske unije.

V vaji bodo sodelovale javne službe zaščite, reševanja in pomoči, regijske enote in službe Civilne zaščite. Poleg teh bodo sodelovali še organi, službe in nevladne organizacije, ki so opredeljene z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob potresu ter specializirane enote iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske, ki po predvidenem scenariju zagotavljajo zaprošeno pomoč.

Dogajanje za medije in javnost

6. oktobra bo v popoldanskem času vajo virtualno spremljajo več kot deset opazovalcev iz držav članic mehanizma Unije na področju civilne zaščite. 7. oktobra pa bo v dopoldanskem času vadbence na delovišču in v operativni bazi obiskal tudi Evropski komisar za krizno upravljanje, Janez Lenarčič, minister za obrambo Matej Tonin in drugi visoki gostje.