Skoči do osrednje vsebine

275. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja določenih členov Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT in sklep o imenovanju članov v Skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vlada sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja določenih členov Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja določenih členov Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Vlada Republike Slovenije je 22. in 23. septembra 2021 od Ustavnega sodišča Republike Slovenije v mnenje prejela tri pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti, in sicer s strani Sindikata Policistov Slovenije ter Denisa Kralja, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Šaloven d.o.o., Ljubečna in s strani Policijskega sindikata Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o., Ljubljana.

V prvi in drugi pobudi je predlagan začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 149/21) ter podan predlog za začasno zadržanje izvrševanja 4. člena odloka. V tretji pobudi je zahtevana ocena ustavnosti in zakonitosti 10.a člena odloka.

Vlada v mnenju ustavnemu sodišču o vseh treh pobudah predlaga zavrnitev predloga za začasno zadržanje izvrševanja 4. člena odloka, oziroma 10. a člena odloka, saj so škodljive posledice za življenje, zdravje in zdravo in varno delovno okolje, ki bi jih povzročilo neizvrševanje izpodbijane ureditve pogoja cepljenosti ali prebolevnosti v državni upravi, bistveno večje od pavšalno zatrjevanih škodljivih posledic za zaposlene v državni upravi. Vlada je v vlogi izvršilne veje oblasti z izpodbijanim odlokom določila ukrepe, ki so skladni z zakonodajo s področja nalezljivih bolezni ter zakonodajo, ki ureja delovanje vlade in državne uprave. Pri tem je vlada zasledovala ustavni cilj varovanja javnega zdravja in izpolnjevanja pozitivne obveznosti države v kontekstu 51. člena Ustave Republike Slovenije ter cilj zagotavljanja zdravega in varnega delovnega okolja vseh zaposlenih v državni upravi.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Sklep o imenovanju članov v Skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Vlada Republike Slovenije v skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za mandat 2021–2025 imenuje naslednje člane:

  • Heleno Ulčar Šumčić,
  • mag. Ireno Drmaž,
  • dr. Suzano Šuklar,
  • Oskarja Salecla.

V skladu s točko III. 2. sklepa štiri člane - predstavnike delodajalcev s področja državne uprave in negospodarskih javnih služb imenuje Vlada Republike Slovenije, kar določa tudi 2. točka drugega odstavka 14. člena Statuta ZZZS. Na podlagi drugega odstavka 12. člena Pravilnika o volitvah članov organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije vlada predloži volilni komisiji sklep o imenovanju predstavnikov delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb 30 dni pred sejo ustanovne skupščine.

Na podlagi 16. člena Statuta ZZZS mandat članov skupščine traja 4 leta in se šteje od dneva njene prve seje, pri čemer članu skupščine preneha mandat še pred potekom mandatne dobe v primeru njegove smrti, prenehanja lastnosti zavarovane osebe, izgube statusa predstavnika skupine, ki jo zastopa, odpovedi mandatu ali zaradi drugih razlogov, določenih z zakonom.

Vir: Ministrstvo za zdravje