Skoči do osrednje vsebine

Dostop do zdravstvenih storitev, kjer ni treba izpolnjevati pogoja PCT

Pogoj PCT morajo izpolnjevati:

 • vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Komu pri dostopu do zdravstvenih storitev ni treba izpolnjevati pogoja PCT

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati naslednjim uporabnikom zdravstvenih storitev in njihovim spremljevalcem:

 • osebam, ki so mlajše od 15 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
 • uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta (pri tem ne gre za sobivanje starša z otrokom, ki je hospitaliziran, in tudi ne za obisk) oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 • v primerih nujnih zdravstvenih storitev,
 • zgolj pogoj testiranja s testi HAG morajo izpolnjevati osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika in se jim sredstva za testiranje s testi HAG zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije (pri čemer se sredstva za to testiranje zagotavljajo iz proračuna zgolj za osebe, ki imajo pravico do cepljenja, ki se financira iz proračuna Republike Slovenije v skladu Nacionalno strategijo za izvedbo cepljenja proti COVID-191).

Nujne zdravstvene storitve vključujejo na primer:

 • nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve (sem sodi tudi sprejem v zdravljenje brez privolitve pri izvajalcih zdravljenja brez privolitve na podlagi predpisa, ki ureja duševno zdravje in v nujnih primerih tudi sprejem v zdravljenje s privolitvijo na podlagi navedenega predpisa),  
 • zdravstveno varstvo otrok (sem sodijo tudi vsi preventivni pregledi otrok, učencev, dijakov in študentov),
 • zdravstveno varstvo ogroženih skupin (sem sodijo tudi primeri storitve v katerikoli službi za duševno zdravje, ki so navedene v poglavju 5.3  Mreža služb za duševno zdravje v Resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028),
 • zdravstvene storitve s stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«,
 • zdravstvene preglede žensk v zvezi z nosečnostjo,
 • zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti,;
 • zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov,
 • obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa,
 • zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam, storitev v zvezi s presaditvijo organov,
 • patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih,
 • radioterapija, dializa in drugi nujni najzahtevnejši diagnostični, terapevtski in rehabilitacijski posegi,
 • vsi reševalni prevozi,
 • storitve za zagotavljanje krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno s krvodajalci,
 • na primarni zdravstveni dejavnosti vse neodložljive zdravstvene storitve.

Uporabniki zdravstvenih storitev oziroma njihovi spremljevalci, ki predstavljajo izjemo v zgoraj navedenih primerih nujnih zdravstvenih storitev, morajo predhodno izpolniti epidemiološki vprašalnik, objavljen na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Epidemiološkega vprašalnika ni treba izpolniti v primeru izpolnjevanja PCT pogoja. 

Uporabnike zdravstvenih storitev bolnišnične zdravstvene dejavnosti je treba testirati ob sprejemu in tudi ob ponovni hospitalizaciji, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ter prav tako v primeru izbruha okužbe na posameznem oddelku. Sredstva za testiranje iz prejšnjega stavka pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije in jih ne plača uporabnik zdravstvenih storitev.

___________________________________________________

1Cepljenje proti COVID-19 se zagotovi za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na območju Republike Slovenije, za osebe, ki prebivališča v Republiki Sloveniji nimajo, so pa zaposlene pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji in za diplomatske predstavnike drugih držav, rezidenčno akreditiranih v Sloveniji. Cepljenje se lahko opravi tudi pri osebah brez stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Cepljenje se izvaja v cepilnih centrih, stroške storitve cepljenja plačajo osebe same (verzija IX, 22. 9. https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/cepljenje-proti-covid-19/).