Skoči do osrednje vsebine

272. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 ter Bosni in Hercegovini podarila 100.620 odmerkov cepiva COMIRNATY proizvajalca BioNTech/Pfizer.

Predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022

Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.

Vlada je aprila 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ob upoštevanju, da gre za nekoliko drugačen sistem pridobivanja evropskih sredstev, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 določajo pravne podlage, ki bodo omogočile učinkovito porabo evropskih sredstev.

Cilj novele zakona je torej zagotoviti ustrezne pravne podlage za učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost. Načrt predvideva koriščenje okoli 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev, in sicer za ukrepe in projekte, ki so izvedljivi do konca leta 2026.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. točke 2. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 142/21) in 1. točke 2. člena ter prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 5. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 146/21) ter ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Vlada v mnenju zavrača očitke pobudnice in pojasnjuje, da je izvršilna veja oblasti z izpodbijanima odlokoma določila ukrepe, ki so skladni z zakonodajo s področja nalezljivih bolezni in tudi z Ustavo Republike Slovenije, pri tem pa je na zakonit in ustavnopravno dopusten način sledila ustavno cilju varovanja javnega zdravja v skladu z 51. členom Ustave Republike Slovenije. Ukrep določitve pogoja prebolevnosti, cepljenosti in testiranja je določen z namenom preprečitve zapiranja družbe, in sicer na varen in uporabnikom storitev dostopen način.

Vlada ugotavlja, da je pri izdaji odloka delovala v skladu z 31. členom Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) in pri tem zakonito in ustavnopravno dopustno uresničevala ustavni cilj varovanja javnega zdravja v skladu z 51. členom Ustave RS. Vlada ustavnemu sodišču predlaga, naj ob upoštevanju navedenih argumentov pobudo zavrne kot neutemeljeno.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada Bosni in Hercegovini podarila 100.620 odmerkov cepiva COMIRNATY proizvajalca BioNTech/Pfizer

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da se za namen humanitarne pomoči ob epidemiji nalezljive bolezni COVID-19, na podlagi zaprosila Bosne in Hercegovine za cepiva proti COVID-19, brezplačno nameni pomoč v obliki cepiva COMIRNATY proizvajalca BioNTech/Pfizer v količini 100.620 odmerkov.

Vlada Republike Slovenije je Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za zunanje zadeve naložila, da izvršita vse potrebno za izvedbo humanitarne pomoči in pooblastila ministra, pristojnega za zdravje, za podpis pogodbene dokumentacije med Republiko Slovenijo, Bosno in Hercegovino ter družbo BioNTech/Pfizer za humanitarno pomoč iz prve točke tega sklepa.

Nacionalni inštitut za javno zdravje cepivo pripravi za transport in ga izroči prevzemniku, ki ga določi in pošlje pristojno ministrstvo Bosne in Hercegovine.

Vir: Ministrstvo za zdravje