Skoči do osrednje vsebine

Sedma redna seja delovne skupine za lokalno samoupravo posvečena pogovoru o povprečnini

Na sedmi redni seji so se sestali člani delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Seja je potekala na daljavo, nanjo pa so bili vabljeni predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije).

zaslonski posnetek udeležencev

Tudi tokrat so se člani delovne skupine za lokalno samoupravo sestali prek video povezave | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Pogovori o povprečnini za prihodnji dve leti so se pričeli že na prejšnji seji delovne skupine, ko je Ministrstvo za finance članicam in članom predstavilo izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za prihodnji dve leti, ki so podlaga za določitev povprečnine za leti 2022 in 2023.

Na današnji seji so predstavniki združenj občin predstavili svoja stališča glede določitve višine povprečnine za prihodnji dve leti. Obe strani sta se zavzeli za podpis dogovora o višini povprečnine, ki naj bi bila usklajena do konca tega meseca.