Skoči do osrednje vsebine

Hrvaškim kolegom predstavili delovanje skupnih občinskih uprav ter skupnih finančnih služb upravnih enot

Na Ministrstvu za javno upravo smo v torek, 21. septembra 2021, sprejeli predstavnike Ministrstva za pravosodje in upravo Republike Hrvaške. Tema študijskega obiska je bila učinkovito združevanje in upravljanje na lokalni in regionalni ravni. Gostom smo predstavili dobre prakse s področja delovanja skupnih občinskih uprav ter skupnih finančnih služb ter poslovanje v času zaostrenih zdravstvenih razmer.

udeleženci srečanja sedijo za mizo, v ozadju ekran

Predstavniki Ministrstva za pravosodje in upravo Republike Hrvaške na študijskem obisku v Sloveniji | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

Zbrane je uvodoma nagovorila mag. Saša Jazbec, vršilka dolžnosti direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem, ki je poudarila pomen dosegljivih javnih storitev in učinkovitega poslovanja v javni upravi ter predstavila področja delovanja Ministrstva za javno upravo in njihov relativen pomen v javnih financah.

Sledile so predstavitve dobrih praks. Dr. Roman Lavtar, vodja Sektorja za lokalno samoupravo, je na splošno predstavil oblike medobčinskega sodelovanja, kot je na primer skupna občinska uprava, ter namen in področja skupnega delovanja. Za tem pa je konkreten primer iz prakse predstavila Jasmina Selan iz Skupne občinske uprave SOU 5G, ki združuje pet občin: Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje. Medobčinsko sodelovanje med tremi občinami se je začelo že leta 2012, pozneje sta se priključili še dve, letos pa so občine sodelovanje oblikovale tudi formalno – v skupno občinsko upravo, kjer skupaj izvajajo že šest področij dela.

Ob koncu srečanja je s predstavnikoma Službe za upravne enote, Vero Hrovatin in Iztokom Perošo, hrvaška delegacija razpravljala še o racionalizaciji finančnega področja dela upravnih enot v Sloveniji ter poslovanju oziroma servisiranju strank upravnih enot v času zaostrenih zdravstvenih razmer, ko so upravne enote začele prehajati na sistem naročanja strank.

Zbrani so pozdravili izmenjavo izkušenj in uspešno sodelovanje sosednjih držav do sedaj in sklenili, da bodo s sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnje.