Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 56. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog skupnega odzivnega poročila Vlade Republike Slovenije na Poročila Varuha človekovih pravic za leto 2020: Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020 in Odzivno poročilo Vlade RS na Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2020, Poročevalec: Marjan Dikaučič

4. Predlog mnenja o Predlogu sprememb in dopolnitev Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog spremembe in dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021, Poročevalec: mag. Matej Tonin

5A. Predlog sklepa o zagotovitvi pogojev za prebivanje 14 državljanov Islamske republike Afganistan v Republiki Sloveniji na podlagi izraženega interesa Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, Poročevalec: mag. Matej Tonin

6. Predlog soglasja Univerzi v Ljubljani k dopolnitvam dejavnosti, ki jih članice Univerze v Ljubljani opravljajo v svojem imenu in za svoj račun, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

7. Predlog za uvrstitev projekta 1714-21-0010 Rešitev prostorske problematike pomorske PP Koper v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Aleš Hojs

8. Predlog za uvrstitev novega projekta 2030-21-0015 Nakup dela poslovnega objekta na naslovu Prešernova 18, Celje v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024, Poročevalec: Marjan Dikaučič

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pristopu Evropske unije h Konvenciji o priznavanju in izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih zadevah, Poročevalec: Marjan Dikaučič

10. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na gala večerji Konvencije evropskih policijskih šefov 29. septembra v Haagu, Poročevalec: Aleš Hojs

11. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na neuradnem srečanju ministrov za zunanje zadeve EU (Gymnich) 2. in 3. septembra 2021 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

12. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Severne Makedonije in Svetom ministrov Republike Albanije, Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Vlado Črne gore, Vlado Republike Srbije in Vlado Republike Slovenije o ureditvah države gostiteljice glede statusa Stalnega sedeža Balkanskih zdravstvenih namenskih sil in njenega osebja, Poročevalec: mag. Matej Tonin

13. Izhodišča za delovni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše 30. septembra 2021 v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob uradnem obisku predsednika Republike Latvije Egilsa Levitsa od 27. do 30. septembra 2021 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 1. oktobra 2021 v Republiki Moldaviji, Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Izhodišča za srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje zadeve in namestnikom predsednika vlade Gruzije Davidom Zalkalianijem ob uradnem obisku 15. oktobra 2021 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

16A. Izhodišča za obisk ministra za notranje zadeve Češke republike Jana Hamáčka z delegacijo 23. in 24. septembra 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

17. Informacija o sodelovanju ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec v panelni razpravi ob 10. obletnici Deklaracije OZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice 29. septembra 2021, v obliki videokonference, Poročevalka: dr. Simona Kustec

18. Poročilo o srečanju predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše s predsedniki vlad držav Višegrajske skupine 9. julija 2021 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Poročilo o udeležbi ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na 15. mednarodnem sejmu obrambne industrije IDEF 2021 in delovnem obisku v Republiki Turčiji 16. in 17. avgusta 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

20. Poročilo o srečanju ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje in evropske zadeve Republike Malte Evaristom Bartolojem ob uradnem obisku slednjega 25. avgusta 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z dolžino prejemanja pokojnine, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pričetkom šolskega leta, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z informacijami o poteku evakuacij iz Afganistana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s sprejemom Odredbe o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

25. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z nabavo materiala in aparatur za zdravstvo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar