Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 55. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEMI. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve pogodbe za brezplačno odsvojitev nepremičnega premoženja države parcele v k. o. 1583 Gotenica, Poročevalec: Aleš Hojs

2. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljavca na nepremičninah v lasti Republike Slovenije na širših območjih mejnih prehodov z Republiko Avstrijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

3. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Slovenski državni gozdovi d. o. o. za upravljalca nepremičnine v k. o. 710 Dvorjane, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

4. Predlog določitve Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah za upravljavca nepremičnin v k. o. 1178 Rogatec in k. o. 1242 Kozje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Okrožnega sodišča v Ljubljani v upravnem sporu št. I U 992/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

6. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Okrožnega sodišča v Ljubljani v upravnem sporu št. I U 1027/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

7. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Ministrstva za pravosodje v upravnem sporu št. I U 1272/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

8. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

8A. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda javnemu uslužbencu na delovnem mestu sekretar v Ministrstvu za pravosodje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

8B. Predlog soglasja k uvrstitvi javnega uslužbenca v višji plačni razred ob premestitvi na delovno mesto št. 2841 – gostinski tehnik V Diplomatskem protokolu Ministrstva za zunanje zadeve, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

9A. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za zdravstveno ekonomiko, Poročevalec: Janez Poklukar

9B. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9C. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9Č. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Slovenski šolski muzej, Poročevalka: dr. Simona Kustec

9D. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda »Gimnazija Murska Sobota«, Poročevalka: dr. Simona Kustec

9E. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

V.  PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

10. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: Peter Šuhel