Skoči do osrednje vsebine

269. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da se Avstraliji na podlagi njenega zaprosila za pomoč pri preprečevanju širjenja bolezni COVID-19, odproda cepivo z lastniškim imenom Spikevax disperzija za injiciranje proizvajalca MODERNA v količini 20.400 odmerkov. Imenovala je tudi generalnega direktorja Direktorata za informatiko in vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo.

Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o odprodaji cepiva proti COVID-19 Avstraliji

Vlada Republike Slovenije bo odprodala cepivo z lastniškim imenom Spikevax disperzija za injiciranje proizvajalca MODERNA v količini 20.400 odmerkov Avstraliji. Odprodaja predstavlja odziv Republike Slovenije na zaprosilo za pomoč pri pridobivanju dodatnih odmerkov cepiv proti COVID-19 za obvladovanje širjenja virusa SARS CoV-2 in pandemije bolezni COVID-19 v naslednjih šestih kritičnih tednih s strani ministra za zdravje Avstralije 24. avgusta 2021.

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v drugi alineji 78. člena določa, da se lahko postopek razpolaganja s premičnim premoženjem izvede po metodi neposredne pogodbe, če je posamezna vrednost premičnine nižja od 4000 evrov. Ker posamična vrednost premičnega premoženja ne presega 10.000 evrov se razpolaganje s premičnim premoženjem lahko skladno z 21. členom zakona izvede ne glede na to, da ni vključeno v sklep vlade, v katerem je določena skupna vrednost pravnih poslov razpolaganja s premičninami, ki jih navedeni upravljavci lahko odsvojijo v tekočem letu. Nadalje je v tretjem odstavku 52. člena zakona določeno, da namere o sklenitvi neposredne pogodbe ni potrebno objaviti, če se neposredna pogodba sklepa zaradi pomoči države ob naravni ali drugi nesreči.

Minister za zdravje Avstralije Murphy je 24. avgusta 2021 na srečanju EU HoMs v Canberri zaprosil države članice EU za pomoč pri pridobivanju dodatnih odmerkov cepiv proti COVID 19 za obvladovanje širjenja virusa SARS CoV-2 in pandemije bolezni COVID 19 v njihovi državi v naslednjih šestih kritičnih tednih, ki so ključni za načrtovano implementacijo precepljenosti avstralske populacije. Za zagotovitev tega cilja potrebujejo do 1 milijona dodatnih odmerkov cepiva.

Zaradi zahteve Avstralije, da se nabavljeno cepivo dostavi direktno od proizvajalca, se predlaga, da se navedena količina odproda iz še nedobavljenih količin. Tako bo transport 20.400 odmerkov cepiva Spikevax disperzija za injiciranje potekal neposredno od proizvajalca MODERNA do prevzemnega mesta v Avstraliji. Zaradi navedenega Slovenija ne bo imela stroškov transporta ali drugih logističnih nalog, vezanih na navedeno odprodajo 20.400 odmerkov cepiva Spikevax Avstraliji.

Republika Slovenija je cepivo nabavila preko skupnega EU javnega naročila za cepiva proti COVID-19. V Republiki Sloveniji je trenutno na razpolago večja količina odmerkov cepiva z lastniškim imenom Spikevax disperzija za injiciranje proizvajalca MODERNA, od dejanskih potreb ter interesa po cepljenju s tem cepivom v naslednjih mesecih. Slednje pomeni, da odprodaja 20.400 odmerkov navedenega cepiva ne bo ogrozila varovanja javnega zdravja prebivalcev Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo imenovala Petra Jenka

Vlada je na današnji dopisni seji Petra Jenka imenovala na položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo, in sicer z dnem 26. 9. 2021, do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 25. 3. 2022.

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj, lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Minister za javno upravo bo sprožil nov natečajni postopek za omenjeni položaj.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada za generalnega direktorja Direktorata za informatiko imenovala Petra Gruma

Vlada je na današnji dopisni seji Petra Gruma imenovala na položaj generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo, za dobo petih let, in sicer od 21. 9. 2021 do 20. 9. 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja.

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih se položaj generalnega sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu, direktorja organa v sestavi in vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja uprave lokalne skupnosti pridobi z odločbo o imenovanju. Generalne direktorje v ministrstvih imenuje na predlog ministra vlada za dobo petih let. Minister za javno upravo je Vladi Republike Slovenije predlagal, da kot primernega kandidata na položaj generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo imenuje Petra Gruma.

Vir: Ministrstvo za javno upravo