Skoči do osrednje vsebine

67 potrjenih projektov gradnje regionalnih kolesarskih povezav

V okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) je SVRK izdal še 10 novih odločitev o podpori za operacije gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Skupna vrednost investicij znaša 73,91 milijonov evrov in bodo v višini 25,68 milijonov evrov sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Skupaj je tako do sedaj potrjenih 67 operacij od 71 vlog, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo na SVRK oddalo do roka 31. 5. 2021. Skupna dolžina vzpostavljenih kolesarskih povezav bo preko 613 km, od tega bo novogradenj preko 354 km.

Potrjene operacije v septembru 2021 (do 13. 9. 2021):

  1. Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo
  2. Kolesarska povezava Celje - Štore – Šentjur
  3. Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, odseka Dravograd-Otiški Vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje
  4. Kolesarska povezava Huda luknja med Velenjem in Mislinjo
  5. Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje, odsek Dobrna (Vinska Gora)-Velenje
  6. Izgradnja kolesarske povezave Celje-Žalec
  7. Kolesarska povezava Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec po odsekih Šentjur-Grobelno, Šmarje-Belo-Mestinje-Podplat, Tekačevo-Podplat-Gabernik, Brezovec-Rogatec-Muzej na prostem
  8. Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje, odsek Šoštanj-Mozirje
  9. Barjansko kolesarsko omrežje: Občina Vrhnika - 1. faza
  10. Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 1: Ptuj – Hajdina – Kidričevo - Majšperk

Več o gradnji regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v okviru dogovora za razvoj regij na spletnem mestu Ministrstva za infrastrukturo.