Skoči do osrednje vsebine

Navodila in priporočila za izvajanja ukrepa ŠOLSKA SHEMA za šolsko leto 2021/2022

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča, da so pripravljena Navodila in priporočila osnovnim šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov za izvajanja ukrepa ŠOLSKA SHEMA za šolsko leto 2021/2022.

Različno sadje in zelenjava skupaj zloženo v obliko srca. Poleg je mleko in mlečni izdelki na lesenem pladnju in pod obojim napis šolska shema v rdeči barvi

Šolska shema | Avtor OŠ Olge Meglič

ŠOLSKA SHEMA je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje.

Nosilci ukrepa so: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije. 

Izvajalec ukrepa je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Datoteka z navodili in priporočili

  • Navodila | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja