Skoči do osrednje vsebine

Javna tribuna o izzivih in perspektivah Savinjske regije

Člani vlade so se najprej sestali na delovnem posvetu v Podčetrtku, sledili pa so ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov. V okviru obiska so se predsednik vlade, ministri ter ministrice srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji, čemur je sledila javna tribuna.

Celjski župan Bojan Šrot je uvodoma pozdravil vse zbrane na delovnem posvetu in napovedal jutrišnje odprtje 52. MOS. Dejal je, da 31 občin v Savinjski regiji zelo dobro sodeluje med seboj ter izrazil zadovoljstvo, da ima sedanja vlada močno regionalno komponento.

Predsednik vlade Janez Janša je v nadaljevanju povedal, da ima Savinjska regija, ki predstavlja nekaj več kot deset odstotkov Slovenije, največ turističnih kmetij v Slovenji, nekaj izjemno uspešnih podjetij predelovalne industrije in veliko dobrih start-upov, ki dajejo dobre obete za gospodarski razvoj v prihodnje, prav tako pa se v Savinjski regiji pridela največ hmelja. Povedal je, da je vlada dopoldne poskušala primerjati slike in ocene različnih resorjev z različnih področij in se je posebej ustavila pri nekaterih problemih, ki jih je potrebno rešiti v bližnji prihodnosti, nenazadnje na energetskem področju. Prav tako je obravnavala epidemiološko sliko v regiji.

Besedo je predal lokalnim gospodarstvenikom in predstavnikom lokalnih institucij, ki so izpostavili izdajanje vizumov državljanom Ruske federacije, nedavni vladni odlok vlade o PCT pogoju za skoraj vse dejavnosti ter precepljenost prebivalcev v regiji, debirokratizacijo države, podporo nadaljnjemu razvoju lesnopredelovalne industrije v regiji, nepoštenim praksam v gospodarstvu, podporo investicijam v novejšo tehnologijo v proizvodni dejavnosti ter večjim prizadevanjem za preventivo pred okužbami z novim koronavirusom.

Precepljenost kaže na solidarnost družbe

Minister za zdravje Janez Poklukar je predstavil stanje precepljenosti v Savinjski regiji, kjer precepljenost celotne populacije skoraj dosega slovensko poprečje. Dejal je, da je cepiva v Sloveniji dovolj, zato je čas, da se prebivalci Slovenije cepimo in tako zadušimo četrti val. V zadnjih dneh je opažen porast cepljenja zaradi sprejetega odloka o pogoju PCT. Minister je vse prisotne pozval, naj se na lokalnem nivoju ustrezno angažirajo, da bi dosegli ustrezno precepljenost. Ranljive osebe, ki se ne smejo cepiti ter otroke do 12. leta lahko zaščitimo samo tako, da se cepimo tisti, ki se lahko, je dejal minister in dodal, da je epidemija družbeni problem in samo, če bomo med seboj solidarni, jo bomo lahko premagali.

Glede samega cepljenja je minister Poklukar vse župane skupaj z vodstvi zdravstvenih domov pozval k okrepitvi služb na cepilnih mestih, da se doseže takojšen pristop k cepljenju in izvedbo le-tega, saj je cepiva dovolj in ga je možno dodatno dostavljati. V skladu z odredbo ministra naj imajo zdravstveni domovi odprto cepilno mesto toliko ur, kolikor imajo ekip družinskega zdravnika. V teh dneh, ko so se ljudje v bistveno večjem številu odločili za cepljenje, je ključnega pomena, da se to izvaja, je poudaril minister Poklukar.

Predsednik vlade Janez Janša je ob tem izpostavil nepotrebnost izdatkov za testiranje, ki so višji kot je cena cepiva, ki je na voljo, in opozoril na prezasedenost bolnišničnih kapacitet v primeru zaostrovanja razmer, kar bi lahko bilo usodno tudi za bolnike z drugimi boleznimi. Poudaril je, da je uvedba pogoja PCT alternativa temu, kar je Slovenija imela lani jeseni, ko se je zapirala dejavnosti in se zapirala kot družba. Od pogoja PCT mora vedno bolj prevladovati C, je poudaril premier.

Gospodarstvo v Savinjski regiji na ravni leta 2019

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je v nadaljevanju predstavil stanje v gospodarstvu v Savinjski regiji in dejal, da se je le-to obdržalo na ravni leta 2019. Leta 2020 je v regiji delovalo 6840 gospodarskih družb, od tega 5748 mikro podjetij, 921 majhnih, 125 srednjih in 40 velikih podjetij. Gospodarstvo Savinjske regije je zaposlovalo nekaj več kot 60.000 ljudi. Družbe Savinjske regije so bile v kazalniku produktivnosti v zaostanku za Slovenijo, zaposleni je v poprečju preteklega leta ustvaril 16 % manj prihodka in 12 % nižjo dodano neto vrednost od slovenskega poprečja. Na drugi strani pa je ugodna slika pri kazalnikih donosnosti, po kateri družbe v regiji z razpoložljivim kapitalom in sredstvi ustvarijo precej več neto dodane vrednosti kot poprečne družbe v Sloveniji, s sto evri kapitala se v savinjskih družbah ustvari 63 evrov na leto, medtem ko je slovensko poprečje 46 evrov na leto.

Znotraj velikih podjetij so podjetja v slovenski lasti, ki so velika, uspešna in izvozna ter velika podjetja v tuji lasti, ki so v odstotku izvoza malo večja od ostalih. Znotraj stebrov turistične ponudbe v Sloveniji je celjska regija pri termalnem delu daleč na prvem mestu, saj jih ima od 14 slovenskih naravnih zdravilišč kar sedem. Glede na število ponudnikov kmečkega turizma in dve veliki smučišči je mogoče reči, da je to eden od stebrov slovenskega turizma.

Minister je izpostavil pomen ohranjanja delovnih mest za mlade z dvanajstimi ukrepi. Vlada podpira regionalni razvoj in poslovne ideje v regiji. Vlada je s posebnimi ukrepi gospodarstvo podprla s termi milijardami evrov, od tega je za turizem namenila več kot eno milijardo evrov, je dejal minister Počivalšek. Slovenija se je namesto za nižji davek v turizmu odločila za delno pokrivanje fiksnih stroškov.

Glede lesne industrije je dejal, da delamo počasne korake in večino hlodovine izvažamo čez severno mejo, zato podpiramo in imamo na voljo dovolj sredstev za podporo višjim oblikam predelave. V Sloveniji obstaja 80 % gozdov v zasebnih rokah, za katere bi bilo potrebno bolj odgovorno skrbeti in izkoristiti ta potencial lesa za slovensko lesno industrijo, je dejal minister.

Ob koncu je minister Počivalšek pohvalil organizacijo dela na cepilnem mestu Celje, kjer ni nobenih zastojev in ljudje odhajajo domov s potrdilom, in menil, da bi tako moralo biti povsod po Sloveniji.

Glede vizumov za ruske turiste, ki obiskujejo Rogaško Slatino, je državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Stanislav Raščan povedal, da se Slovenija usklajuje z ostalimi državami v schengenskem območju in si hkrati prizadeva za sprostitev ruskega vizumskega režima za slovenske gospodarstvenike.

Minister Vizjak je glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za sežigalnico v Celju povedal, da se vlada zaveda problema neučinkovitega in birokratskega izdajanja dovoljen ARSOja, in je ukrepala tako, da je pristojnost izdajanja dovoljenj prenesla na ministrstvo. Vloge se pregledujejo na vsakih 14 dni.

Ministrica za izobraževanje in šport Simona Kustec je povedala, da bo vlada pomagala pri razvoju regije in poudarila, da investicijska dela tam trenutno potekajo v skladu z načrti. Prav tako je zagotovila, da bo izobraževalni proces v šolah in vrtcih po državi kljub epidemiji covida-19 potekal nemoteno.

Digitalizacija in debirokratizacija skupaj z roko v roki

Minister za digitalno preobrazb Mark Boris Andrijanič je dejal, da se je danes prepričal, da je Savinjska regija dežela podjetnih, delovnih in inovativnih ljudi. Poudaril je, da gresta digitalizacija in debirokratizacija skupaj z roko v roki, kar so mu ob današnjem obisku potrdili v več podjetjih. Zato je bilo v okviru strateškega sveta za debirokratizacijo pripravljenih kar nekaj ukrepov, s katerimi bi poenostavili delo malim in srednjim podjetjem, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva. Tako skupaj z ministrstvom za javno upravo dela na projektu, ki se imenuje Virtualno okence, preko katerega bi lahko preko spleta in varne avdio-video povezave dostopali do določenih storitev na upravnih enotah. Drugi tak ukrep je enotno poročanje podjetij državi. Prav tako je v načrtu uvedba enotne e-točke za vse subvencije ter davčni trajnik, ki bo izveden že naslednje leto. Na področju digitalizacije je izpostavil pokritje manjših krajev s širokopasovnim dostopom.

Več sredstev za gorska-hribovska območja, infrastruktura

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je obljubil več sredstev za gorska hribovska območja in so načrtovana v letnem načrtu v višini 44 milijonov evrov. Za razvoj negospodarskih dejavnosti na kmetijah je odprt razpis v višini 15 milijonov evrov. Gre za kmečki turizem, kar je ena od priložnosti slovenskega podeželja.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v nadaljevanju povedal, da je v teku tudi pridobivanje dovoljenja za gradnjo obvoznice Luče, ki naj bi stala 9,6 milijona evrov. Poudaril je, da si vlada prizadeva, da se Slovenija enakomerno razvija.

Minister za finance Andrej Šircelj je predstavil spremembe davčne zakonodaje, katerih temeljna rešitev je razbremenitev dela, s čimer se zagotavlja večja konkurenčnost, na drugi strani pa povečanje olajšav v zeleno in digitalno. Olajšave bodo tudi za deficitarne poklice za delodajalce, ki zaposlujejo na teh področjih ter za izdajanje računov.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je povedal, da ministrstvo povezuje zavode za zaposlovanje in centre za socialno delo, ključna pa je aktivacija tistih, ki iščejo delo, in zmanjšanje primerov dolgotrajnega prejemanja transferjev.

Predsednik vlade Janez Janša je ob koncu javne tribune izrazil upanje, da bomo skupaj premagali korona krizo brez zapiranja in poudaril optimistične obete slovenskega gospodarstva.