Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 19. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I.  PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja družbi DARS d. d. za izvajanje operacij sistemov brezpilotnih zrakoplovov na območju avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

2. Predlog ugotovitve javne koristi za razlastitev nepremičnine za rekonstrukcijo državne ceste  Počehova – Zgornja Kungota, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

3. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 1014 Ločica, 1073 Trnovlje, 133 Lipovci, 1455 Bršljin, 1468 Bela Cerkev, 166 Lendava, 1738 Dravlje, 1758 Dragomelj, 1927 Blagovica, 1931 Krašnja, 1958 Brezovica, 1996 Log, 213 Dragotinci, 2155 Hraše, 2158 Mošnje, 2176 Blejska Dobrava,  2388 Kamnje, 2451 Dolnje Ležeče, 2455 Sežana, 2600 Črni Kal, 2602 Rožar, 399  Draženci, 540 Cogetinci, 550 Zamarkova, 584 Zgornje Dobrenje, 640 Pekel in 641Dragučova, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

4. Predlog odvzema statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Brezovo, k. o. Konj, k. o. Vipavski Križ in k. o. Ob železnici, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

5. Predlog določitve Doma Nine Pokorn Grmovje za upravljavca nepremičnine v k. o. Gotovlje, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

IV.  PREDLOGI IMENOVANJ

6. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, Predlagatelj: minister za pravosodje

7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

8. Predlog imenovanja kandidatke Republike Slovenije za enega izmed sedmih članov Svetovalnega panela za izbiro kandidatov za sodnike Evropskega sodišča za človekove pravice, Predlagatelj: minister za pravosodje