Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 17. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

        

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške – skrajšani postopek, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2. Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

3. Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

4. Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, o ustreznosti vključevanja stroke in regulacije strokovnih vprašanj s tega področja ter o potrebi po ustanovitvi zbornice, Predlagatelj: minister za pravosodje

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog sklepa o podelitvi pooblastila Javnemu zavodu Park vojaške zgodovine Pivka za opravljanje državne javne službe muzejev za področje vojaške premične in nesnovne kulturne dediščine širšega pomena, Predlagatelj: minister za kulturo

6. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovni center Planina«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

7. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Inštituta za novejšo zgodovino za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

8. Predlog sklepa o odprtju nove proračunske postavke in prerazporeditvi pravic porabe pri Ministrstvu za finance, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

9. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (UN, MZ, FURS, MNZ, MGRT, MOP, MDDSZ, MIZŠ, Vrhovno sodišče RS, Vrhovno državno tožilstvo RS), Predlagatelj: minister za finance

III. ZADEVE EU

11. Predlog stališča do predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (program Ustvarjalna Evropa), Predlagatelj: minister za kulturo

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. septembra 2021 v Bruslju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 14. srečanju Evropske platforme za vključevanje Romov (video konferenca) 21. septembra 2021, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

14. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Gašperja Dovžana na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 5. oktobra 2021, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 15. junija 2021 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16. Predlog humanitarnega prispevka Republike Slovenije Mednarodni federaciji Rdečega križa in rdečega polmeseca (IFRC) za pomoč prebivalcem Haitija po potresu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

17. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na vrhu Sredozemskih držav, t.i. MED-7 17. septembra 2021 v Atenah, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na demografskem vrhu 23. in 24. septembra 2021 v Budimpešti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

19. Informacija o udeležbi ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija na odprtju razstave »Alma M. Karlin: Sama okoli sveta«, in o bilateralnem srečanju z državno sekretarko Republike Avstrije, pristojno za kulturo, mag. Andreo Mayer, 15. in 16. septembra 2021 na Dunaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kulturo

20. Informacija o udeležbi ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na Dnevih Nata 17. in 18. septembra 2021 v Ostravi na Češkem, Predlagatelj: minister za obrambo

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije pod vodstvom ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na ministrskem srečanju držav Salzburškega foruma 23. in 24. junija 2021 v Pragi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

22. Poročilo o obisku ministra za notranje zadeve Slovaške republike Romana Mikuleca z delegacijo od 17. do 19. avgusta 2021 v Republiki Sloveniji, 54002-81/2021 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na srečanju s predstavnikom UNHCR za Srednjo Evropo 25. avgust 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nataše Sukič v zvezi z vohunjenjem s programsko opremo Pegasus v Sloveniji in vohunjenjem na sploh, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zaposlenimi, ki obravnavajo primer Križanke, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zvezo NATO in afganistansko zgodbo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Nataše Sukič v zvezi z zagotovitvijo mednarodne zaščite beguncem iz Afganistana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve