Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o izidu zbiranja ponudb za odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije

Republika Slovenija je 7. septembra 2021 zaključila zbiranje ponudb za odkup obveznic, denominiranih v evrih. V okviru zbiranja ponudb je Republika Slovenija sprejela ponudbe RS73 v skupnem nominalnem znesku odkupa 11.257.000 evrov in RS83 v skupnem nominalnem znesku odkupa 86.848.000 evrov. Ministrstvo za finance je v okviru transakcije upravljanja z dolgom državnega proračuna del dolga, ki zapade v letih 2022 (2,25 % kuponska obrestna mera) in 2023 ( 0,2 % kuponska obrestna mera), predčasno refinancirala v trenutno ugodnih tržnih razmerah z dodatno izdajo obstoječe desetletne evrske obveznice RS86, ki ima kuponsko obrestno mero 0,00 %.

Podrobnejše obvestilo o ceni in izidu zbiranja ponudb za odkup obveznic Republike Slovenije je objavljeno v prilogi, in sicer z enako vsebino kot obvestilo o ceni in izidu zbiranja ponudb, objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze, na katero sta uvrščeni zgoraj navedeni obveznici Republike Slovenije.

To obvestilo ni namenjeno razpošiljanju v jurisdikcije, kjer bi bilo takšno razdeljevanje nezakonito ali osebam, ki se nahajajo v takšni jurisdikciji ali so njeni rezidenti.