Skoči do osrednje vsebine

Za krepitev sodelovanja EU z JV Evropo pri boju proti nezakoniti trgovini s strelnim orožjem

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je v imenu slovenskega predsedstva udeležil videokonferenčnega srečanja na temo boja proti nezakoniti trgovini s strelnim orožjem v JV Evropi, katerega namen je krepitev regionalnega sodelovanja za preprečevanje nedovoljene trgovine s strelnim orožjem.

Udeleženci srečanja na visoki ravni, ki ga je organizirala Evropska komisija, so podali politične usmeritve za implementacijo posebnih ukrepov akcijskega načrta EU glede nezakonite trgovine s strelnim orožjem za obdobje od leta 2020 do 2025 za jugovzhodno Evropo, vključno z izvajanjem časovnega načrta za celovit nadzor nad osebnim in lahkim orožjem na Zahodnem Balkanu. Razpoložljivost nezakonitega strelnega orožja v EU namreč predstavlja veliko grožnjo, saj povečuje tveganje njihove uporabe pri terorističnih napadih in organiziranem kriminalu.

»Po ugotovitvah najnovejše ocene ogroženosti (SOCTA) trgovina z nezakonitim strelnim orožjem omogoča druge kriminalne dejavnosti, kot je trgovina z drogami, in povečuje grožnjo z nasilnimi incidenti, v katerih so lahko žrtve povsem naključne osebe,« je povedal minister Hojs in dodal, da je za uspešno soočanje z vsemi varnostnimi izzivi, vključno s trgovino s strelnim orožjem ključno sodelovanje s tretjimi državami, zlasti z sosednjimi regijami.

Minister Hojs med nagovorom za mizo v sedečem položaju

Minister Hojs med nagovorom | Avtor: MNZ

Države članice EU so boj proti trgovini s strelnim orožjem postavile med štiri ključne prednostne naloge akcijskega načrta: preprečevanje vstopa zakonitega orožja na nezakonit trg, izboljšanje obveščevalne slike, boljše sodelovanje na področju kazenskega pregona in izboljšano mednarodno sodelovanje. »Vzpostavitev močnih partnerstev, zlasti z našimi partnerji iz Zahodnega Balkana, je bila za Slovenijo že dolgo prednostna naloga, prav zato je uvrščena med prioritete našega predsedovanja,« je dodal minister Hojs. Minister je ob tem še poudaril: »Vsak načrt je dober le toliko, kot smo uspešni pri izvajanju posameznih ukrepov,« in pozval k udejanjanju političnih zavez.

Sodelovanje v skupnih operacijah z državami članicami EU že daje dobre rezultate (sodelovanje partnerjev iz Zahodnega Balkana pri prednostni nalogi strelnega orožja EMPACT), ker pa je grožnja nedovoljenega orožja še vedno velika, je vzpostavitev in izvajanje mehanizmov, kot sta akcijski načrt EU in regionalni načrt, pomemben prispevek k miru in varnosti na regionalni, evropski in svetovni ravni.

Udeleženci za mizo v sejni sobi skozi objektiv fotoaparata

Videokonferenca na temo boja proti nezakoniti trgovini s strelnim orožjem v JV Evropi | Avtor: MNZ

1 / 2