Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 55. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

1B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu – prva obravnava, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2020 v Sloveniji, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o prenehanju uporabe Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog uredbe o prenehanju uporabe Uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7. Predlog smernic za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Polletno poročilo Ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021, v letu 2021, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Predlog sprememb št. 2 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

11. Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o. za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

12. Predlog soglasja k Statutu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

13. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MJU, MF, UOIM, MP, MGRT, MDDSZ, MZ, MK, Okrožno sodišče v Krškem, DORS), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III.  ZADEVE EU

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih zelenih obveznicah, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

14A. Predlog stališča Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-235/21, RAIFFEISEN LEASING, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Antona Hareja na neformalnem sestanku generalnih direktorjev za lovstvo od 13. do 16. septembra 2021 v Postojni in okolici, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 11. seji Upravnega odbora, 59. seji Proračunskega odbora ter 11. skupni seji Upravnega in Proračunskega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino, ki so potekale od 1. do 3. junija 2021 (preko video povezave),– (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV.  ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17. Izhodišča za udeležbo ministra za finance mag. Andreja Širclja na Slovenskem večeru 17. septembra 2021 v Celovcu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 65. zasedanju generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo od 20. do 24. septembra 2021 na Dunaju, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

19. Informacija o srečanju ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška in ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka z ministrom za okolje, vodo in kmetijstvo Kraljevine Saudove Arabije Abdulrahmanom Abdulmohsenom A. AlFadleyem 9. in 10. septembra 2021 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

20. Informacija o srečanju predstavnikov Vlade Republike Slovenije z generalnim sekretarjem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj Mathiasom Cormannom ob robu zasedanja ECOFIN 10. in 11. septembra 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Poročilo o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na pripravljalnem zasedanju za vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih od 26. do 28. julija 2021 v Rimu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek