Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 55. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog soglasja k predlogu amandmaja k Predlogu zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031, Poročevalec: Janez Poklukar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-21-0201 Celovita prenova informacijskega sistema Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-21-0908 Izgradnja nove bivalne enote VDC SAŠA, enota Velenje v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

7. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in prerazporeditvi pravic porabe pri Ministrstvu za zdravje,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

9. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 9. člena, tretjega odstavka 11. člena, 12. in 20. člena Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

10. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Uradom predsednika Vlade Madžarske o pospeševanju stabilizacije, okrevanja in sprave prek humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja v odziv na humanitarne krize in preganjanje verskih manjšin po vsem svetu, Poročevalec: dr. Anže Logar

11. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Obrambnim poveljstvom Danske, ki ga zastopa Poveljstvo za specialne operacije, o zagotavljanje podpore države gostiteljice za vajo Night Hawk 2021 od 18. septembra do 10. oktobra 2021, Poročevalec: mag. Matej Tonin

12. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Medverskem forumu G20 12. in 13. septembra 2021 v Bologni in na srečanju skupine Arraiolos 15. septembra 2021 v Rimu, Poročevalec: dr. Anže Logar

12A. Informacija o udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na splošni razpravi 76. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov med 20. in 24. septembrom v New Yorku, Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 71. zasedanju Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo od 13. do 17. septembra 2021, Poročevalec: Janez Poklukar

14. Izhodišča o udeležbi ministra za zdravje Janeza Poklukarja in izvedbi aktivnosti na Evropskem zdravstvenem forumu Gastein od 27. septembra do 1. oktobra 2021 v Gasteinu v Avstriji, Poročevalec: Janez Poklukar

15. Izhodišča za sodelovanje delegacije Republike Slovenije na 20. zasedanju Skupnega odbora za delitev premoženja diplomatskih in konzularnih predstavništev nekdanje SFRJ (Priloga B Sporazuma o vprašanjih nasledstva) 13. in 14. septembra 2021 v Sarajevu ali po avdio video povezavi, Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Informacija o udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na vrhu Krimske platforme 23. avgusta 2021 v Kijevu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

17. Informacija o obisku ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, dr. Helene Jaklitsch pri slovenski skupnosti v Združenih državah Amerike od 15. do 26. septembra 2021, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s strateškimi in gospodarskimi interesi med Slovenijo in Zelenortskimi otoki v povezavi z donacijo cepiv proti SARS-CoV-2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s PCT pogoji za zaposlene, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20. Predlog odgovora na poslansko pobudo Boštjana Koražije v zvezi z dokončanjem izgradnje urgentnega centra na Ptuju v letu 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

21. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi s ponovnim nacionalnim testiranjem na prisotnost protiteles proti virusu SARS-CoV-2 v krvi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

22. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z vzpostavitvijo spletnega foruma, kjer se bodo lahko soočila stališča zagovornikov in nasprotnikov cepljenja,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar