Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 53. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I.  PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d., na nepremičninah, potrebnih za opravljanje dejavnosti vzdrževanja avtocest v k. o. Dob (Avtocestna baza Ljubljana Izpostava Dob), Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republike Sloveniji, d. d., za upravljavca več nepremičnin v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o. za upravljavca nepremičnin v k. o. Zagorje mesto, k. o. Zagorje, k. o. Loke pri Zagorju in k. o. Potoška vas,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog določitve Javnega zavoda Triglavski narodni park za upravljavca nepremičnin na območju Triglavskega narodnega parka, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja – stanovanjska hiša v lasti Univerze v Mariboru, Poročevalka: dr. Simona Kustec

6. Predlog določitve Konservatorija za glasbo in balet Maribor za dokončnega upravljavca nepremičnin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

III.  PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

7. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 1167/2021 zoper Republiko Slovenijo, pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

7A. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob zaposlitvi na delovno mesto diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji v Ministrstvu za notranje zadeve,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

7B. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto višji policijski inšpektor v Generalni policijski upravi, Policijski akademiji, Višji policijski šoli, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV.  PREDLOGI IMENOVANJ

8. Predlog razrešitve in imenovanje člana v Komisiji za pospeševanje mednarodne menjave, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9. Predlog Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, Poročevalec: Boštjan Koritnik