Skoči do osrednje vsebine

Znani rezultati poostrenega nadzora nad vsebnostjo etilen oksida oziroma njegovega metabolita v živilih

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je prejela rezultate vseh analiz vzorcev, ki so bili odvzeti v okviru poostrenega nadzora nad vsebnostjo etilen oksida oziroma njegovega metabolita. Vzorčenje je potekalo v obdobju od 2. - 5. avgusta 2021, in sicer na različnih mestih v živilski verigi. Večina vzorcev je bila odvzeta v prometu, ostali pri distributerjih surovin oziroma polizdelkov.

Od skupno 58 vzorcev, kolikor jih je bilo vseh odvzetih, so bili vsi razen enega, brez ugotovljene prisotnosti etilen oksida oz. njegovega metabolita. V enem vzorcu vegetarijanske pečenice je bila potrjena vsebnost etilen oksida oz. njegovega metabolita v koncentraciji v 0,017 mg/kg +/- 0,0085 mg/kg. Ob prejemu izvida je omenjenemu živilu že pretekel rok uporabe. Ne glede na navedeno, je UVHVVR  takoj po prejemu informacije (25. 8. 2021) z izvidom seznanila odgovornega izvajalca dejavnosti ter omenjeni izdelek uvrstila na seznam neskladnih živil in ga objavila na posodobljenem seznamu - informacija o izdelku je navedena v odebeljenem besedilu). Odgovorni izvajalec dejavnosti je opravil aktivnosti, s katerimi zagotavlja, da se v prometu ne nahajajo sporna živila. Informacija o tem je bila javljena tudi v EU hitri sistem obveščanja o nevarnih živilih in krmi (RASFF sistem).

Kako je umik/odpoklic živil urejen v zakonodaji?

Za varnost in kakovost živil so, v skladu z zakonodajo  EU, primarno pristojni odgovorni  izvajalci dejavnosti npr. proizvajalci, distributerji, prevozniki, skladišča,  trgovske verige za svoje trgovinske znamke, ki vsak v okviru svojega notranjega nadzora zagotavljajo varnost živil, s katerimi poslujejo. V primeru potrebe po umiku in odpoklicu so prav tako oni tisti, ki so ga dolžni izvesti (praviloma umik/odpoklic izvaja proizvajalec, lahko tudi distributer oziroma uvoznik), ugotoviti vzroke zanje in jih odpraviti. Umik in odpoklic pomeni, da takoj, ko odgovorni izvajalec dejavnosti prejme informacijo o  vključenosti neskladnega aditiva v končno živilo, nemudoma sproži postopke za umik, kar pomeni obveščanje vseh prejemnikov, skupaj z navodili glede postopanja z neskladnimi živili. Sledi tudi odpoklic živil, kar pomeni obveščanje potrošnikov (na različne načine) o ugotovljeni neskladnosti, skupaj z navodili za potrošnike glede ravnanja z neskladnim živilom. Na ta način se potrošniki lahko seznanijo z odpoklicanimi živili, sicer je informacija na razpolago tudi na spletni strani UVHVVR.

Naloge inšpekcijskih služb

Naloga inšpekcijskih služb je, da preverjajo, ali so notranji sistemi ustrezni in učinkoviti. Enako preverjajo, ali je umik/odpoklic ustrezno izveden. Če temu ni tako, odredijo odpravo nepravilnosti.

Na podlagi informacij o prisotnosti etilen oksida v sezamu, različnih začimbah in zeliščih, aditivih za živila, so tako odgovorni izvajalci dejavnosti kot pristojne inšpekcijske službe po celi EU pričele z intenzivnim preverjanjem skladnosti surovin za živila oziroma živilskih sestavin. Na podlagi navedenega poostrenega nadzora bo lahko prišlo do dodatnih umikov in odpoklicev živil, zato potrošnike pozivamo, da spremljajo informacije v medijih, pri trgovcih oz. na spletni strani UVHVVR, tudi Zveze potrošnikov Slovenije, ki povzema informacije UVHVVR.

Dodatne informacije o etilen oksidu najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.