Skoči do osrednje vsebine

Vlada potrdila predlog novele Zakona o igrah na srečo

Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o igrah na srečo. Z njim želimo vzpostaviti pravni okvir, ki bo na transparenten način omogočil dodelitev koncesij za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in za prirejanje posebnih iger na srečo na podlagi javnega razpisa.

Aparat za igre na srečo

Ruleta | Avtor: Sashkin/stock.adobe.com

Vlada bo o vlogah za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih in klasičnih iger na srečo odločala na podlagi javnih razpisov, ki bodo objavljeni najmanj trikrat letno. Vlada bo o dodelitvi koncesije odločala na podlagi kriterijev, določenih v Zakonu o igrah na srečo. Enako velja za podaljšanja koncesij.

Na področju prirejanja klasičnih iger na srečo odpravljamo obstoječi duopolni sistem. Doslej sta lahko namreč klasične igre na srečo trajno prirejala največ dva prireditelja, skladno s predlogom sprememb pa jih bo lahko prirejalo največ pet prirediteljev. Za stave, kot specifično vrsto klasičnih iger na srečo, določamo posebne pogoje za pridobitev koncesije in podrobnejše pogoje za prirejanje.

Odpravljamo tudi zahtevo, da ima družba, ki želi pridobiti koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo, sedež v Sloveniji, s čimer pravno ureditev prirejanja iger na srečo usklajujemo s pravnim redom Evropske unije ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije. V povezavi s tem odpravljamo tudi statusnopravne omejitve glede oblike gospodarske družbe.

Pri koncesionarjih, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnicah, odpravljamo večino omejitev, vezanih na lastništvo koncesionarja. Na novo določamo, da neposredni ali posredni delež Republike Slovenije v lastništvu koncesionarja ne sme biti manjši od 25 % plus 1 delnice v primeru delniške družbe in ne sme biti manjši od 51 % v poslovnem deležu druge oblike gospodarske družbe.

Na novo določamo razpon obdobij, za katere se dodeli oziroma podaljša koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo, in sicer najmanj za tri in največ za pet let.

Glede na dejstvo, da zakon do zdaj ni predpisoval stopnje koncesijske dajatve oziroma ni predpisoval najnižjih stopenj koncesijske dajatve, določamo najnižjo stopnjo koncesije dajatve za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in prirejanje drugih vrst posebnih iger na srečo v igralnicah v višini 5 % od osnove in za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih v višini 20 % od osnove.