Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obveznic Republike Slovenije

Republika Slovenija je danes objavila obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic, izdanih v evrih, z oznako RS73 in RS83.

Zastava visi na drogu na vrhu hriba in plapola v vetru

Slovenska zastava | Avtor Ministry of finance

  1. odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v evrih:
  • s skupno nominalno vrednostjo 1.250.000.000 evrov, kuponsko obrestno mero 2,250 % in zapadlostjo leta 2022 (ISIN: SI0002103453;  skrajšano ime obveznice RS73) in
  • s skupno nominalno vrednostjo 2.230.000.000 evrov, kuponsko obrestno mero 0,200 % in zapadlostjo leta 2023 (ISIN: SI0002103974; skrajšano ime obveznice RS83)

skladno s pogoji za odkup obveznic, objavljenimi v Ponudbenem memorandumu za odkup obveznic z dne 31. avgusta 2021 (“Tender Offer Memorandum”).

Ponudba za odkup obveznic velja od 31. avgusta 2021, in bo, v kolikor ne bo podaljšana, spremenjena ali preklicana v skladu s Tender Offer Memorandum, veljala do 7. septembra 2021.

Podrobnejše obvestilo s pogoji ponudbe za odkup obveznic je objavljeno spodaj z enako vsebino kot obvestilo, objavljeno na SEOnet Ljubljanske borze d.d., na katero so uvrščene zgoraj navedene obveznice Republike Slovenije. To obvestilo o ponudbi za odkup obveznic bo na internetni strani objavljeno do izteka veljavnosti ponudbe.

Ni namenjeno razdeljevanju ali posredovanju v katero koli jurisdikcijo ali kateri koli osebi, ki se nahaja ali je rezident katere koli jurisdikcije, kjer bi bilo takšno razdeljevanje nezakonito (glej »omejitve ponujanja in razdeljevanja«(»offer and distribution restrictions«) v  obvestilu o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic in v ponudbenem dokumentu za odkup (»tender and exchange offer memorandum«).