Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 54. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog soglasja k predlogu amandmaja k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-21-0907 Odkup in rekonstrukcija objekta v Črenšovcih za potrebe nove enote Doma starejših Rakičan v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

III. ZADEVE EU

2. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije, št. C(2021)6000/26, z dne 23. 7. 2021, zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/713 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Marjan Dikaučič

3. Informacija o nameravanem podpisu Protokola o sodelovanju o ustanovitvi mreže generalnih direktorjev evropskih kriznih centrov, Poročevalec: mag. Matej Tonin

4. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualni konferenci tria predsedujočih držav Svetu EU "Principi uspešnega vključevanja bolnikov v raziskave raka – pot naprej" 7. septembra 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

4A. Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na videokonferenčnem srečanju na visoki ravni o boju proti nelegalni trgovini s strelnim orožjem v jugovzhodni Evropi 7. septembra 2021, Poročevalec: Aleš Hojs

5. Poročilo o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na virtualnem seminarju o Inovacijskem vozlišču EU za notranjo varnost 13. julija 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

6. Poročilo o sodelovanju ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na Svetu za zunanje zadeve v sestavi ministrov za obrambo Evropske unije 6. maja 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

7. Poročilo o sodelovanju ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na neformalnem srečanju ministrov za obrambo Evropske unije 27. in 28. maja 2021 v Lizboni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

8. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje Franca Vindišarja na skupnem sestanku generalnih direktorjev za zdravila držav članic Evropske unije in Farmacevtskega odbora 8. in 9. julija 2021 v okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

9. Poročilo o udeležbi ministra za zdravje Janeza Poklukarja na konferenci na visoki ravni o implementaciji inovativnih rešitev za odporne zdravstvene sisteme – konferenca na visoki ravni 15. in 16. julija 2021 v okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

10. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Kopensko vojsko Združenih držav za Evropo o tristranski vaji Triglavska zvezda 21 na ozemlju Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Matej Tonin

10A. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo, civilno zaščito in šport Švicarske konfederacije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o uporabi letalskega simulatorja AS 332 L1 v letalski bazi Emmen v letu 2021, Poročevalec: mag. Matej Tonin

10B. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ministrom za obrambo Francoske republike o napotitvi francoskega častnika za povezavo na Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije za podporo predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

11. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Države Izrael glede podpore izvedbi komemorativnega dogodka »Lightning of Heavens«, Poročevalec: mag. Matej Tonin

12. Poročilo o izpolnjevanju priporočil Republike Slovenije v petem krogu ocenjevanja glede spodbujanja integritete in preprečevanja korupcije v zvezi s funkcionarji izvršilne veje oblasti ter organi preiskave, s poudarkom na varovanju meje, GRECO Compliance Report Slovenia (Confidential), GrecoRC5(2020)1, z dne 29. 10. 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

14. Izhodišča z udeležbo ministra za zdravje Janeza Poklukarja na Mednarodni konferenci o primarnem zdravstvenem varstvu v Avstriji in Evropi: »Inovacije za odporne zdravstvene sisteme« 9. septembra 2021 na Dunaju, Poročevalec: Janez Poklukar

15. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z generalno sekretarko Sveta Evrope Marijo Pejčinović Burić 16. septembra 2021 v Strasbourgu, Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Portugalske republike Joãoa Gomesa Cravinha 1. septembra 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

16A. Izhodišča za obisk podpredsednika Vlade in ministra za obrambo Republike Latvije dr. Artisa Pabriksa 2. in 3. septembra 2021 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Matej Tonin

16B. Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanka Baluha na slovesnosti ob obeležitvi 30. obletnice delovanja Zveze Slovencev na Madžarskem 4. septembra 2021 v Monoštru na Madžarskem, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

17. Poročilo o udeležbi ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na obrambni razstavi, okrogli mizi in delovnem obisku 12. in 13. julija 2021 v Helenski republiki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

18. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na zaključku cestne kolesarske dirke Tour de France 18. julija 2021 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Braneta Golubovića v zvezi z ukrepi za preprečevanje ponovnega širjenja koronavirusa, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključenostjo Slovenije v Evropski obrambni sklad, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s povezovanjem slovenskih visokotehnoloških podjetij za koriščenje sredstev Evropskega obrambnega sklada, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem v evropsko intervencijsko iniciativo (EI2), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zakonodajno proceduro nujnih infrastrukturnih investicij v zdravstvu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z investicijami v bolnišnice, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Marka Koprivca v zvezi z blaženjem posledic epidemije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi z vse bolj očitnimi provokacijami poveličevanja neonacističnih ideologij v slovenski družbi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z ukinitvijo brezplačnega testiranja v državi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar