Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 18. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

III.  PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

1. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 952/2021 zoper odločbo Ministrstva za javno upravo št. 430-112/2018/35 z dne 5. 2. 2021 v zvezi z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 02100-4/2021/3 z dne 13. 5. 2021,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za javno upravo

2. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob ponovni zaposlitvi na delovnem mestu policist SR-NDM v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

3. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob zaposlitvi za nedoločen čas na delovnem mestu višji svetovalec v Direktoratu za migracije, Sektorju za migracijsko politiko in zakonodajo, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

IV.  PREDLOGI IMENOVANJ

4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo, Predlagatelj: minister za kulturo

5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti