Skoči do osrednje vsebine

Vlada razrešila državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo in imenovala državnega sekretarja v Službi vlade za digitalno preobrazbo

Vlada je na današnji dopisni seji s 30. avgustom 2021 mag. Petra Geršaka razrešila z mesta državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo in ga z 31. avgustom 2021 imenovala za državnega sekretarja v Službi vlade za digitalno preobrazbo.

Zakon o državni upravi določa, da državnega sekretarja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, ki vodi ministrstvo.

Področje digitalizacije je za nadaljnji razvoj države izjemnega pomena. Predvsem je pomembno, da se preseže drobitev na različne resorje in da se vzpostavi enotna koordinacija razvojnih aktivnosti na tem področju. Pri tem je ključno povezati načrtovanje digitalnega prehoda širše, torej tako v javnem kot zasebnem sektorju. Ob tem je pomembno tudi, da se digitalna preobrazba na ravni Slovenije odvija usklajeno in kontinuirano. Zato sta se minister za javno upravo Boštjan Koritnik in minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič sporazumno dogovorila, da mag. Peter Geršak, ki je kot državni sekretar v Ministrstvu za javno upravo pokrival področje informatike in informacijske družbe, svojo karierno pot nadaljuje kot državni sekretar v Službi vlade za digitalno preobrazbo.

Mag. Peter Geršak je leta 1997 diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Leta 2005 si je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil še naziv magister znanosti. V svoji dosedanji poklicni poti je opravljal več vodstvenih funkcij na področju informacijske tehnologije, med drugim v podjetju IBM Slovenija in BiH in IBM Jugovzhodna Evropa. Od 28. aprila 2020 je opravljal funkcijo državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, kjer je pokrival področja informatike in informacijske družbe, stvarnega premoženja in mednarodnega sodelovanja.

Ime novega državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo bo minister Boštjan Koritnik vladi predlagal v kratkem.