Skoči do osrednje vsebine

Samotestiranje za učence zadnje triade in dijake srednjih šol

Samotestiranje je ukrep za zamejitev širjenja covid-19 v šolah

  • Prostovoljno se samotestirajo učenci in dijaki, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki o preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev.
  • Samotestiranje izvajajo: učenci 7., 8. in 9. razreda; dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo; otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami; ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa.
  • Učenci in dijaki samotestiranje izvajajo na domu oziroma na lokaciji, kjer živijo (npr. v dijaškem domu).
  • Testiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.
  • Ker gre za presejalni program, se samotestirajo samo zdrave osebe oziroma osebe brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil.

Testi so brezplačni in jih upravičenec dvigne v lekarni

Učenci in dijaki teste prevzamejo v lekarni. Do izdaje testov so upravičeni tisti, ki so rojeni od 1. 1. 2002 do 31.12. 2009, torej učenci 7., 8. in 9. razreda osnovnih šol in dijaki od 1. do 5. letnika. Prav tako so upravičeni tudi tisti, ki so vstopili v proces šolanja s 5 leti, torej rojeni  med 1. 1. 2010 in 31.12 2010 ali še niso zaradi različnih razlogov zaključili srednješolskega izobraževanja, rojeni med 1.1.2001 in 31.12 2001. Pri teh so do testov upravičeni tudi tisti, ki so rojeni pred letom 2001, ki sodelujejo v posebnih programih.  

Za dvig testov za samotestiranje je potrebna veljavna kartica obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičenca do testov. Dijaki in učenci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za izdajo testa v lekarni predložijo potrdilo o vpisu v šolo. Starši ali skrbniki ne morejo dvigniti testov na svojo kartico. Vsak upravičenec lahko dvigne 5 testov na mesec in to katerikoli dan v mesecu.

Ob pozitivnem rezultatu testa je nujno obvestiti izbranega osebnega zdravnika

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju mora učenec ali dijak, oziroma starši ali zakoniti zastopniki, nemudoma obvestiti izbranega osebnega zdravnika osebe, ki bo učenca ali dijaka napotil na testiranje s testom PCR. Do prejema rezultatov PCR testa je potrebno ostati doma v samoizolaciji in upoštevati navodila NIJZ. Seveda se o pozitivnem rezultatu PCR testa nemudoma obvesti ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda.

V primeru negativnega PCR testa pa se lahko učenec ali dijak nemoteno udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.