Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 254. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in razporeditev pravic porabe, Predlagatelj: minister za finance

2. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk pri Ministrstvu za okolje in prostor ter prenosu pravic porabe z Agencije Republike Slovenije za okolje na Ministrstvo za okolje in prostor, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

3. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (Agencija RS za okolje, Inšpektorat RS za okolje in prostor, MDDSZ, MZ, MIZŠ), predlagatelj: minister za finance    Gradivo

4. Tretje nacionalno poročilo po Direktivi Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

5. Poročilo o zaključku pogajanj za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

7. Izhodišča za udeležbo delegacije na virtualnem Izrednem zasedanju Mednarodne komisije za kitolov (IWC VSM) od 8. do 10. septembra 2021, predlagatelj: minister za okolje in prostor   

8. Informacija o organizaciji mednarodne ministrske konference »Ženske in njihov položaj na podeželju« 20. avgusta 2021 na Brdo pri Kranju, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

9. Informacija o udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na vrhu Krimske platforme 23. avgusta 2021 v Kijevu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

11. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota, Predlagatelj: minister za zdravje

13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Predlagatelj: minister za zdravje

14. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Predlagatelj: minister za zdravje

15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor, Predlagatelj: minister za zdravje

16. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Predlagatelj: minister za zdravje