Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 251. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

5. Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

6. Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2020, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

7. Poročili Policije o izvajanju sklepov Poročila Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi za prvo in drugo trimesečje 2021, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

8. Drugo poročilo delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

9. Predlog sklepa o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja Fraport 2021«, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

10. Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v letu 2021 v občini Ilirska Bistrica, zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

11. Predlog za uvrstitev 25 projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

12. Predlog za uvrstitev projekta 2611-21-0905 Pridobitev prostorov za stanovanjsko skupino VDC Šentjur, enota Slovenske Konjice v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-21-0906 Rekonstrukcija prečne mansarde in vzpostavitev novega oddelka ter prenova kuhinje v domu Petra Uzarja Tržič v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

14. Predlog za uvrstitev projekta 3340-21-0112 Dokumentarni filmi v počastitev 30-letnice obrambe in samostojnosti Republike v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, predlagatelj: minister za kulturo    Gradivo

15. Predlog za spremembo vrednosti projekta 3340-21-0040 Narodna galerija - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v letu 2021 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, predlagatelj: minister za kulturo

16. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javni zdravstveni zavod, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

17. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Varstveno delovnega centra Nova Gorica, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

18. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

19. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Varstveno delovnega centra Šentjur, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

20. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Varstveno delovnega centra Kranj, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

21. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Varstveno delovnega centra Črnomelj, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

22. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Varstveno delovnega centra Novo mesto, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

23. Informacija o vzpostavitvi Evropskega mirovnega instrumenta in obveznostih Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

24. Izhodišča za predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije s strani ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa pred Odborom Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 2. septembra 2021, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

25. Poročilo o predstavitvi prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije s strani ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja v Odboru za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) Evropskega parlamenta 13. julija 2021, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

26. Poročilo o predstavitvi prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije s strani ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja v Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) Evropskega parlamenta 14. julija 2021, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

27. Poročilo o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja Evropske unije »Integrated Resolve 2020 – IR20«, Predlagatelj: minister za obrambo

28. Informacija o srečanju predsednikov držav tria predsedstev Svetu EU Nemčija-Portugalska-Slovenija 30. maja 2021 na Brdu pri Kranju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

29. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. junija 2021 v Luksemburgu, Predlagatelj: minister za pravosodje

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 8. in 9. julija 2021 na Brdu pri Kranju, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

31. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanje ministrov za evropske zadeve 22. in 23. julija 2021 na Brdu pri Kranju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

32. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Konferenci na visoki ravni o boju proti brezdomstvu – prednostna naloga naše socialne Evrope 21. junija 2021 v Lizboni, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

33. Poročilo o obisku ministrske delegacije za notranje zadeve Republike Slovenije v Republiki Estoniji, Zvezni republiki Nemčiji in na agenciji EU-LISA 28. aprila 2021, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

34. Poročilo o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na ministrskem srečanju za pravosodje in notranje zadeve EU-ZDA 22. junija 2021 v Lizboni, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

35. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na dogodku na visoki ravni za uradni začetek Partnerstev za talente 11. junija 2021, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

36. Poročilo o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na virtualnem kolokviju Generalnega sekretariata Sveta EU o dosežkih in izzivih EU v boju proti terorizmu dvajset let po terorističnih napadih v ZDA 8. julija 2021, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

37. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 12. julija 2021 v Bruslju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

38. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 11. maja 2021 v Bruslju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

39. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 22. junija 2021 v Luksemburgu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

40. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Ministrskem srečanju Platform za izobraževanje in usposabljanje ter za raziskave in inovacije za Zahodni Balkan 27. maja 2021, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

41. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za evropske zadeve 17. maja 2021 v Coimbri na Portugalskem, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

42. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Evropskem vrhu o raziskavah na področju raka 3. maja 2021, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

43. Predlog sklepa o potrditvi dogovorov med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in posameznimi državami članicami EU o uvedbi skupnih patrulj in drugih skupnih oblik ukrepanja za obvladovanje nezakonitih migracij na državni meji Republike Slovenije z Republiko Hrvaško, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

44. Informacija o nameravanem podpisu note o pristopu Ministrstva za obrambo Republike Slovenije za sodelovanje v tehničnem dogovoru o izmenjavi storitev površinskega prevoza (SEOS), Predlagatelj: minister za obrambo

45. Predlog za izredni prispevek Republike Slovenije Agenciji Združenih narodov za humanitarno pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu (UNRWA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

47. Izhodišča za srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje in evropske zadeve Republike Malte Everistom Bartolojem ob uradnem obisku slednjega 25. avgusta 2021 v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

49. Informacija o opravljeni udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na Prespa forumu za dialog 2. julija 2021, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

50. Informacija o uradnem obisku predsednika Švicarske konfederacije in zveznega ministra za gospodarstvo, izobraževanje in raziskave Guya Parmelina 8. in 9. junija 2021 v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

51. Informacija o trilateralnem srečanju predsednikov Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Hrvaške 15. julija 2021 v Kostanjevici na Krki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

52. Poročilo o obisku ministrske delegacije za notranje zadeve Republike Slovenije 31. maja 2021 v Katarju, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

53. Poročilo o srečanju ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in ministrice za notranje zadeve Republike Italije Luciane Lamorgese 4. junija 2021 na Brdu pri Kranju in pripravi na zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov Republike Slovenije in Republike Italije 14. junija 2021, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

54. Poročilo o obisku ministra za obrambo mag. Mateja Tonina pri pripadnikih slovenskega kontingenta v Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost (eFP) 7. julija 2021 v Latviji, Predlagatelj: minister za obrambo

55. Poročilo o 7. zasedanju Koordinacijskega odbora ministrov med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko 14. junija 2021 v Rimu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

56. Poročilo o 32. zasedanju Stalne mešane slovensko-bavarske komisije 21. in 22. junija 2021 v Münchnu in delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 22. junija 2021 v Münchnu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

57. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 19. in 20. maja 2021 v Berlinu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

58. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na ministrskem srečanju udeleženk Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi 17. junija 2021 v Antaliji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

59. Poročilo o udeležbi na virtualni Mednarodni donatorski konferenci za solidarnost z venezuelskimi begunci in migranti 17. junija 2021, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

60. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 18. junija 2021 v Francoski republiki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

61. Poročilo o srečanju ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z državnim ministrom in ministrom za zunanje zadeve Portugalske republike dr. Augustom Santosom Silvo 24. in 25. junija 2021 v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

62. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav C5 20. julija 2021 v Mělníku v Češki republiki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

63. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na forumu GLOBSEC 15. in 16. junija 2021 v Bratislavi,Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

64. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 15. julija 2021 na Irskem, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

65. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z medgeneracijskim multilogom, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

66. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s sodelovanjem med Banko Slovenije in Narodnim muzejem Slovenije, Predlagatelj: minister za finance

67. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s športno dvorano v Gornji Radgoni, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

68. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s SARS-Cov-2 in pripravo na šolsko leto 2021/2022, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

69. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s številom zaposlenih v javnih upravi, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

70. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukinitvijo notarskega mesta, predlagatelj: minister za pravosodje    Gradivo

71. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z razlikami med kazenskimi in civilnimi postopki, predlagatelj: minister za pravosodje    Gradivo

72. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z razlikovanjem med poklicnim in nepoklicnim županom, predlagatelj: minister za pravosodje    Gradivo

73. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nabavljenimi predihovalniki, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

74. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s širitvijo nekoga drugega namesto Nata, predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

75. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z državami, ki delijo temeljne vrednote NATO pakta, predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

76. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s (so)predsedovanjem Sveta EU in zapisanimi pravicami LGBT skupnosti, predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

77. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prenovo vladne komunikacijsko neuspešne strategije zoper COVID-19, Predlagatelj: direktor Urada Vlade RS za komuniciranje

78. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z izplačili t.i. korona dodatkov, Predlagatelj: minister za javno upravo

79. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z združevanjem upravnih enot pod okriljem občin, Predlagatelj: minister za javno upravo

80. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot za odpravo neživljenjskih pogojev in določitvijo dnevnih migrantov med izjeme od pogoja PCT pri prehajanju državne meje, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

81. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana glede določb Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

82. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za podporo Izjavi Slovenske akademije znanosti in umetnosti o spravi ob tridesetletnici samostojne slovenske države, Predlagatelj: minister za pravosodje

83. Predlog odgovora na poslansko pobudo Nataše Sukič v zvezi s podpisom pisma, ki poziva k spoštovanju LGBT oseb (in ki ga je podpisalo 18 voditeljev članic EU) , Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

84. Predlog mnenja o pobudi Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za uradno tolmačenje 33. in 44. člena Zakona o tujcih, Predlagatelj: minister za notranje zadeve