Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 250. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odgovora na dopis sindikalnih central v zvezi z obuditvijo socialnega dialoga, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

2. Predlog za spremembo sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi s pomočjo Severni Makedoniji za gašenje požarov v naravnem okolju, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

3. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Ministrstvu za finance, Predlagatelj: minister za finance

4. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

5. Predlog sklepa o izločitvi ministra za pravosodje, Predlagatelj: minister za pravosodje

6. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, Predlagatelj: minister za pravosodje

7. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Okrožnega sodišča v Ljubljani v upravnem sporu št. I U 852/2021, Predlagatelj: minister za pravosodje

8. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Okrožnega sodišča v Ljubljani v upravni zadevi I U 722/2021, Predlagatelj: minister za pravosodje

9. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Predlagatelj: minister za zdravje

10. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob zaposlitvi na delovno mesto višji svetovalec v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za logistiko in nabavo, Sektorju za investicije, mejo in stvarno premoženje, Oddelku za investicije, Predlagatelj: minister za notranje zadeve