Skoči do osrednje vsebine

Razpis za oblikovanje logotipa ob 30. obletnici diplomatskih odnosov Japonske in Slovenije

Leta 2022 bosta Japonska in Slovenija praznovali 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama. Obe državi izvajata različne skupne dogodke, s katerimi proslavljata skupne dosežke in gradita priložnosti za nadaljnje sodelovanje. Zdaj vabimo širšo javnost, da nam pošlje predloge za logotip 30. obletnice, ki se bo uporabljal za promocijo dogodkov.

Pogoji razpisa

1. Predloge lahko predloži vsakdo, ne glede na državljanstvo, starost ali kraj bivanja.

2. Predloge morajo prispeti na veleposlaništvo do 31. avgusta 2021.

3. Logotip pošljite po elektronski pošti na naslov Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji (rsvp@s2.mofa.go.jp) ali Veleposlaništvo Slovenije na Japonskem (sloembassy.tokyo@gov.si).

4. Vladi Japonske in Slovenije bosta ocenili prejete predloge in izbrali najboljšega, ki bo uporabljen kot logotip za dogodke ob praznovanju 30. obletnice.

5. Rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve Japonske, Veleposlaništva Japonske v Sloveniji in Veleposlaništva Slovenije na Japonskem.


Kako oddati svoj predlog

Predlog logotipa in prijavo priložite elektronskemu sporočilu z naslovom "Prijava logotipa" in ga naslovite na Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji (rsvp@s2.mofa.go.jp) ali Veleposlaništvo Slovenije na Japonskem (sloembassy.tokyo@gov.si). Prijav po pošti na žalost ne sprejemamo.

1. Logotip pošljite v obliki datoteke JPEG, PDF ali EPS, ki ne sme biti večja od 3 MB in mora imeti ločljivost vsaj 300 dpi. Natisnjen naj bo na papir velikosti A4. (Po potrebi lahko zahtevamo spremembe dizajna.)

2. Obrazložitev vašega logotipa mora biti dolga približno 50 besed. Prosimo, da je ne vključite v telo elektronskega sporočila. Ko bo objavljen zmagovalni logotip, bo z njim objavljena tudi obrazložitev.

3. Prosimo, da predložite tako barvno kot črno-bele različice svojega dizajna (glede števila barv, stopenj itd. ni omejitev).

4. Predložite lahko največ dva vzorca.

5. Predloženih predlogov logotipov ali gradiva ne bomo vračali.

6. Prijavni obrazec


Točke, ki jih morate upoštevati

1. Predloženi predlogi logotipov morajo biti novi, ne smejo biti predhodno nikjer objavljeni in ne smejo kršiti avtorskih pravic, blagovnih znamk in tretjih oseb.

2. Prijave, ki bodo vsebovale kar koli od naslednjega, bodo diskvalificirane:   
A) vsebino, ki je žaljiva,
B) vsebino, ki krši ali bi lahko kršila zakone,
C) vsebino, ki ne ustreza ciljem spodbujanja prijateljskih odnosov med Japonsko in Slovenijo,
D) vsebina, ki promovira politične ali verske skupine ali stališča,
E) vsebine, ki so kulturno ali socialno žaljive,
F) vsebine, ki so namenjene komercialnim namenom.

3. Izbran dizajn bo lahko predmet popravkov, sprememb ali obdelave, potrebnih za uporabo. Če se po postopku izbire ugotovi, da logotip ni zadovoljiv, ali če ni mogoče doseči dogovora o popravkih logotipa, bo izbrana zasnova umaknjena iz uporabe.

4. Vse pravice do predloženih modelov in avtorske pravice za izbrani logotip pripadajo Ministrstvu za zunanje zadeve Japonske in Vladi Republike Slovenije. Predlagatelji se strinjajo, da se odpovedujejo vsem pravicam in interesom v zvezi z njimi. Predloženih modelov načeloma ne bo mogoče spreminjati, razen prilagajanja velikosti, pretvorbe v črno-belo barvo ali prevoda v japonski, angleški ali slovenski jezik.

5. Izbrani logotip se lahko umakne iz uporabe, če se pozneje ugotovi, da je katera koli informacija, predložena skupaj z vzorcem, napačna.

6. Izbrana zasnova logotipa bo v končni obliki razdeljena osebam, ki jih pooblastita Ministrstvo za zunanje zadeve Japonske in Vlada Republike Slovenije, in bo uporabljena za promocijo 30. obletnice japonsko-slovenskih diplomatskih odnosov.

7. Osebni podatki (razen imena in priimka) tistih, ki bodo predložili predloge logotipov, ne bodo razkriti ali ponujeni tretjim osebam brez dovoljenja oblikovalca.

8. Prejem prispelih predlogov ne bo potrjen, avtorji predlogov, ki ne bodo izbrani, pa ne bodo kontaktirani.
Žal ne moremo sprejeti nobenih poizvedb v zvezi s postopkom ocenjevanja.


Dodatne informacije

Obrnite se na Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji (rsvp@s2.mofa.go.jp) ali Veleposlaništvo Republike Slovenije na Japonskem (sloembassy.tokyo@gov.si).