Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 246. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

3. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravice porabe (GSV, MF, FURS, MDDSZ, MIZŠ), predlagatelj: minister za finance    Gradivo

4. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost , predlagatelj: direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost