Skoči do osrednje vsebine

Zaključek javne razprave o osnutku Pravilnika o radonskih gradnjah

Osnutek Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacije obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona je bil v javni razpravi od 25. maja 2021.

Kot smo že poročali, smo na Upravi za jedrsko varnost v sodelovanju z Upravo za varstvo pred sevanji pripravili osnutek Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacije obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. Pravilnik je nastal iz potrebe, da se v slovenski zakonodaji predpišejo zahteve za protiradonsko varne gradnje.

Do zaključka javne razprave 25. junija 2021 smo prejeli več pripomb, predlogov in pobud s strani številnih predlagateljev. Objavljamo spremenjeni osnutek pravilnika po javni razpravi in preglednico vseh prejetih pripomb ter odgovorov nanje.

Vsem predlagateljem se zahvaljujemo za tvorno in konstruktivno sodelovanje.