Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 52. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Deseto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 za leto 2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog odgovora na pobudi Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pripravo načrta debirokratizacije v kmetijstvu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2021–2023, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5. Predlog uredbe o pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih, Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2021/2022, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

11. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi Blisk trgovina d. o. o., Limbuš, da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

12. Predlog letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2021, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za leto 2020 in pokritje bilančne izgube, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2020 za javni zavod Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Predlog za uvrstitev projekta 2430-21-0006 Sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav za prevoz oseb v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Jernej Vrtovec

III. ZADEVE EU

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in strojni opremi, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja podjetij o trajnostnosti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov unije, Poročevalec: Boštjan Koritnik

19A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve 26. julija 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Izhodišča za udeležbo ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na ministrskih konzultacijah glede priprav na 26. zasedanje pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC) - COP26 25. in 26. julija 2021 v Londonu, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Izhodišča za udeležbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na pripravljalnem zasedanju za vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih od 26. do 28. julija 2021 v Rimu, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

22. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 22. in 23. junija 2021 v Rimu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 18. videokonferenčnem sestanku Odbora OECD za statistiko in politiko statistike od 21. do 23. junija 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zadolževanjem države (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z vračilom mesečnega temeljnega dohodka (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s slovensko kmetijsko proizvodnjo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z onesnaževanjem kmetijskih površin (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi s temeljitim nadzorom in ukrepanjem Finančne uprave pri delodajalcih, ki napotujejo delavce na delo v tujino (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Matjaža Nemca za odpravo nesmiselnih omejitev za izvajanje poročne dejavnosti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Dušana Šiška v zvezi s trgovskimi centri brez sanitarij (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prehitevanjem težkih tovornih vozil (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s poimenovanjem Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (DOKONČNA OBRAVNAVA) Poročevalec: Jernej Vrtovec