Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 52. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – prva obravnava, Poročevalec: Marjan Dikaučič

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o ustavitvi postopkov o prekrških po 14. točki prvega odstavka 57. člena v povezavi z drugo in tretjo točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in povrnitvi škode zaradi neustavne prepovedi omejitve gibanja in zbiranja prebivalstva zaradi preprečitve vnosa oziroma širjenja nalezljive bolezni covid-19 v državi in s tem povezanih izrečenih kazenskih sankcij za kršitve teh prepovedi oziroma omejitev, Poročevalec: Janez Poklukar

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3A. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, Poročevalec: Boštjan Koritnik

3B. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Hiša za otroke, Poročevalec: Marjan Dikaučič

6. Aneks k Dogovoru med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020–2023, 03100-4/2020Poročevalec: Boštjan Koritnik

6A. Predlog sofinanciranja izgradnje centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in medgeneracijskega centra v Radmožancih, Poročevalec: Janez Poklukar

7. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (SURS, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, MNZ, GSV, MF, MZZ, MGRT, Direkcija RS za vode, MDDSZ, MJU), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Predlog za uvrstitev projekta 3340-21-0086 Kulturni spomeniki – spomeniško varstveni projekti in intervencije za leti 2021 in 2022 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024,Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

9. Predlog za uvrstitev projekta 1511-21-0001 Investicije v IT infrastrukturo za 2021-2024 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

10. Predlog za uvrstitev projekta 1811-21-0003 Pridobitev poslovnih prostorov Veleposlaništva RS v Brasilii v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

10A. Predlog za povečanje vrednosti projekta 1537-18-0001 Vzorčna turistično-izobraževalna kmetija Gorski kotar v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

11. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska Sobota v javni zdravstveni zavod (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

12. Predlog soglasja k Spremembi Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

III. ZADEVE EU

13. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na neformalnem zasedanju Evropskega sveta in socialnem vrhu 7. in 8. maja 2021 v Portu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Poročilo o videokonferenčnem pogovoru predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše s kanclerko Zvezne republike Nemčije Angelo Merkel 17. maja 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Poročilo o bilateralnem srečanju ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa s podpredsednikom Evropske komisije za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritisom Schinasom 7. junija 2021 na Brdu pri Kranju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o sporazumu o prostranem omrežju Evropske unije za delovanje (MOU EU OPS WAN), Poročevalec: mag. Matej Tonin

17. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije o sodelovanju na področju vojaških službenih psov, Poročevalec: mag. Matej Tonin

18. Predlog sklepa o potrditvi Dogovora o podpori usposabljanju (TSA) med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike v Evropi in Afriki (USAREUR-AF) o usposabljanju in vajah na določenih vadiščih na ozemlju Zvezne republike Nemčije, Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Poročilo o delovanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 2019–2020, Poročevalka: dr. Simona Kustec

20. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na virtualnem srečanju ministrov za zunanje zadeve držav članic Srednjeevropske pobude 23. junija 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Poročilo o obisku ministrske delegacije za notranje zadeve Republike Slovenije od 23. do 25. maja 2021 v Helenski republiki, Republiki Malti in na Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO) (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

22. Poročilo o obisku ministrske delegacije za notranje zadeve Republike Slovenije od 17. do 19. junija 2021 v Republiki Ciper (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

23. Poročilo o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na videokonferenčnem srečanju ministrov za notranje zadeve Berlinskega procesa 29. junija 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vladavino prava (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izjavami predsednika vlade (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z regresom za letni dopust 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nadzorom, zaščito in obrambo zračnega prostora Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA)m Poročevalec: mag. Matej Tonin

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z avtonomijo (pravo)sodne veje oblasti, (PONOVNA OBRAVNAVA) – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi s prijavami stikov Komisiji za preprečevanje korupcije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pospešitvijo cepljenja proti covid-19 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s t.i. »osvežilnimi« odmerki cepiva proti bolezni covid-19 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s strategijo cepljenja prebolevnikov bolezni covid-19 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s potrdili o cepljenju proti bolezni covid-19 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

34. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na pisno poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s cepljenjem maturantov (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

35. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi z izgradnjo NUK 2 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

36. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s temeljno človekovo pravico do samoobrambe (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

37. Predlog mnenja o Pobudi za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi, Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1 BRINJE 1« in Sklepa o sprejemu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1 BRINJE 1«, Poročevalec: Boštjan Koritnik