Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 51. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2214 Breginj (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

2. Predlog določitve Koroškega doma starostnikov za upravljavca nepremičnin v k. o. 882 Ravne (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

3. Predlog določitve Doma upokojencev Podbrdo za upravljavca nepremičnin v k. o. 2242 Podbrdo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

4. Predlog določitve Gimnazije Moste za upravljavca nepremičnine v k. o. 1731 Udmat (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

5. Predlog določitve Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana za upravljavca nepremičnine v k. o. 1736 Brinje I (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

6. Predlog seznanitve z vsebino sodne poravnave v pravdni zadevi, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Piranu, pod opr. št. P 16/2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7. Predlog seznanitve z namero sklenitve izvensodne poravnave med Republiko Slovenijo (Ministrstvo za okolje in prostor) in Mestno občino Maribor zaradi povračila založenih sredstev izplačanih subvencij najemnin za tržna in hišniška stanovanja za leto 2016, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog seznanitve s sklenitvijo sodne poravnave v pravdni zadevi, ki se na prvi stopnji vodi pred Okrožnim sodiščem v Mariboru pod opr. št. III P 450/2017 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

9. Predlog odločbe Vlade Republike Slovenije o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 302-8/2016-26 z dne 31. 3. 2021, glede podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

10. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11. Predlog sklepa o razveljavitvi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 00730-50/2012/7 z dne 10. 1. 2013, Poročevalec: Boštjan Koritnik

11A. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda na delovnem mestu sekretarja v Sekretariatu Ministrstva za zdravje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

11B. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob ponovni zaposlitvi na delovno mesto policist SR - NDM v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Policijski upravi Nova Gorica, Policijski postaji za izravnalne ukrepe Nova Gorica (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

12A. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije, Poročevalec: Janez Poklukar

12B. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Dom starejših Lendava, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

12C. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Dom starejših občanov Kočevje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

13. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2020 in 2021 – trajni prenos kvote med organi državne uprave, Poročevalec: Boštjan Koritnik