Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Kostel

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Kostel.

Občina Kostel je 5. julija 2021 razpisala nadomestne volitve za člana občinskega sveta. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 19. julij 2021, volitve pa bodo v nedeljo, 10. oktobra 2021.

Število volilnih upravičencev v Občini Kostel

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Kostel VOLILNA ENOTA 1 001 - Banja Loka - hiša št. 7 134
002 - Vrh pri Fari - v hiši št. 1 (Lukčeva domačija) 98
003 - Vas - v hiši št. 1 (gasilski dom) 278
004 - Kuželj - v hiši št. 24a (gasilski dom) 55
SKUPAJ 565