Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega pravosodne policistke in pravosodnega policista

Danes sta pred generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom zaprisegla dva novosprejeta pravosodna policista. Svoje delo bosta opravljala v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor in Dob pri Mirni.

Generalni direktor je izrazil zadovoljstvo ob današnjem dogodku, saj se z vsako prisego popolnjuje družina naših zaposlenih. Prisege, ki so zadnje dejanje za pridobitev polnih pooblastil v Poklicu, s katerim rasteš!, v zadnjem obdobju organiziramo v manjšem obsegu, da lahko kandidati čim prej prehajajo in pričnejo z delom v zavodih. Izpostavil je pomen dela v zaporu, kjer se ob dobrem mentorju oplemeniti in v prakso uspešno prenese pridobljeno teoretično znanje tekom usposabljanja.

Mag. Majcen je s pravosodno policistko in policistom spregovoril o odločitvi za izbiro oziroma zamenjavo poklica. Oba sta se strinjala, da je delo pravosodnega policista zanimivo in raznovrstno. Generalni direktor je ob koncu prisege izpostavil, da v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij opravljamo pomembno poslanstvo pri delu z zaprtimi osebami. »Mehanizmi pred nami niso bili učinkoviti, zato je naše poslanstvo, da ljudi poskušamo usmeriti na pravo pot v življenju.« Obema kandidatoma je čestital in jima zaželel vse dobro na novi poklicni poti.