Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki

V Službi vlade Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki«. Za 6,75 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo vodila Direkcija Republike Slovenije za vode, bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot dva milijona evrov.

Z izvedbo projekta bo 485 prebivalcev in 154 objektov v občini Kostanjevica na Krki zaščitenih pred škodljivim delovanjem voda. Predvideni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti predstavljajo prvo fazo celovitih ukrepov v porečju Krke in zajemajo gradbene ukrepe urbaniziranega območja Kostanjevice na Krki. Preostali ukrepi bodo predvidoma izvedeni v naslednjem programskem obdobju.