Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 51. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1.Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti – skrajšani postopek, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu – prva obravnava, Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3A. Predlog uredbe o Pomorskem prostorskem planu Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3B. Predlog uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici rojstva slikarja Matije Jame, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5. Predlog glavnih znamenj spominskega kovanca ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2022, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6A. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6B. Poročilo o razpoložljivih sredstvih evropske kohezijske politike 2014–2020 na dan 30. 6. 2021, Poročevalec: Zvonko Černač

7A. Predlog ugovora na Predlog revizijskega poročila o Predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Predlog soglasja k ustanovitvi zastavne pravice na stavbnih pravicah za pridobitev kredita za prenovo hotela Maestoso, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Poročilo o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2020 ter nad delom direktorice agencije in soglasje o porabi  presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

12. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Inštituta za ekonomska raziskovanja za leto 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

13. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Zavoda za gradbeništvo Slovenije za leto 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 19. julija 2021 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, odgovornih za konkurenčnost (raziskave) 19. julija 2021 na Brdu pri Kranju, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov, pristojnih za konkurenčnost (notranji trg in industrija), 22. julija 2021 v Ljubljani, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Izhodišča za udeležbo ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na predstavitvi sektorskega programa in prioritet slovenskega predsedovanja pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta 14. julija 2021 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

18. Informacija o predstavitvi prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v povezavi z reformo Skupne kmetijske politike, Strategije od vil do vilic, Strategije o biotski raznovrstnosti ter gozdarstvu predstavnikom Evropskega združenja lastnikov zemljišč (ELO) s strani državnega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Antona Hareja, ob vljudnostnem obisku ELO 21. julija 2021 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 28. in 29. junija 2021 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Agencijo Kraljevine Maroko za jedrsko in sevalno varnost in varovanje o izmenjavi tehničnih podatkov in sodelovanju na področjih jedrske in sevalne varnosti, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Izhodišča za bilateralno srečanja francoskega delegiranega ministra za zunanjo trgovino in ekonomsko privlačnost Francka Riesterja in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 16. julija 2021 v Ljubljani, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Izhodišča za udeležbo Republike Slovenije na virtualnem zasedanju konferenc pogodbenic Baselske konvencije (BC COP-15), Rotterdamske konvencije (RC COP-10) in Stockholmske konvencije (SC COP-10) od 26. do 30. julija 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

23. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na virtualnem ministrskem sestanku Odbora za trgovinska pogajanja Svetovne trgovinske organizacije 15. julija 2021 v Ženevi (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 103. virtualnem zasedanju Odbora Mednarodne pomorske organizacije za pomorsko varnost med 5. in 14. majem 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

25. Poročilo o delovnem srečanju ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Jerneja Vrtovca z zvezno ministrico za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo Republike Avstrije Leonoro Gewessler 27. maja 2021 na Dunaju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

26. Poročilo o delovnem srečanju ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Jerneja Vrtovca z ministrom za promet Češke republike Karlom Havličkom 21. maja 2021 v Pragi (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

27. Poročilo z delovnega srečanja ministra za finance mag. Andreja Širclja s švicarskim zveznim ministrom za finance Uelijem Maurerjem 28. maja 2021 v Ljubljani (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z odpadnim blatom, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z mednarodnimi železniškimi povezavami(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec